Κορίνα Λιούτα: Η ΝΔ σχεδιάζει ειδική πολιτική προσέλκυσης των ΑμεΑ στην Ελλάδα στον τομέα του προσβάσιμου τουρισμού

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου όλοι συζητάμε για ποιοτικές και στρατηγικές αλλαγές ανάπτυξης στο μοντέλο τουρισμού που θέλουμε να διαμορφώσουμε για τη Χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ σκόπιμο να λάβουμε σοβαρά υπ‘όψιν μας τη διάσταση και τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια διεθνώς ο τουρισμός που αφορά την κατηγορία ατόμων με αναπηρία.

Έτσι. πρόσφατα εισηγήθηκα στον τομέα Τουρισμού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία, να γίνει συγκεκριμενοποίηση πολιτικής και δράσεων για τις ευπαθείς, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, για τα “άτομα με αναπηρία – ΑμεΑ”, και τη σημασία που έχει τα άτομα αυτά να μην αποκλείονται από τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές, να επισκεφθούν μνημεία, να κινηθούν σε κοινόχρηστους χώρους, και με ισότιμη αντιμετώπιση να έχουν τις ευκαιρίες να απολαύσουν όλα τα πολιτιστικά, ιστορικά, θρησκευτικά αξιοθέατα, τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, και γενικότερα να αντιμετωπισθούν ως ισότιμοι τουρίστες – επισκέπτες στη χώρα μας. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες, αλλά και για τους αλλοδαπούς επισκέπτες.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής,διότι ο πρόεδρος της ΝΔ με τη γνωστή του ευαισθησία για τα ΑμεΑ και ο δραστήριος τομεάρχης Τουρισμού και βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, αποδέχθηκαν πολύ θετικά την πρότασή μου αυτή και έτσι δημιουργήθηκε στον Τομέα Τουρισμού, ο υποτομέας Προσβάσιμου Τουρισμού.

Ένας νέος υποτομέας που θα ασχοληθεί με πολιτικές και δράσεις για την υποστήριξη και την παροχή της δυνατότητας να εντάσσονται στους τουρίστες της χώρας ημεδαποί και αλλοδαποί άτομα με ειδικές ανάγκες, ευάλωτων ή ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού και αντίστοιχα να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες αυτές, της κάθε περιοχής, να μπορούν να έχουν επαφή, να υποδέχονται, να συμμετέχουν στις ενέργειες και εκδηλώσεις φιλοξενίας των επισκεπτών, ώστε να δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα υποδοχής. Ένα κλίμα που θα διαμορφώσει συνθήκες που δ ε ν αποκλείουν κανένα συνάνθρωπό μας, από την δυνατότητα να επισκεφθεί και να απολαύσει τον φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας.

Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο τουρισμός για τη χώρα μας σε πάρα πολλά θέματα της οικονομικής ζωής, της βελτίωσης της διαβίωσης των κατοίκων απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, των μικρών νησιών, της απασχόλησης, ακόμη και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, και πόσο μπορεί να συνεισφέρει και στην εξομάλυνση των πολιτικών αντιξοοτήτων. Αναφέρομαι ειδικότερα στις πρόσφατες διενέξεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, επισημαίνοντας οι Τούρκοι γείτονές μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιθυμία να είναι επισκέπτες των νησιών του Αιγαίου, και άλλων περιοχών.

Μιλάμε λοιπόν για τη σημασία να προσέξουμε και να μην αφήσουμε έξω από τη συγκεκριμενοποίηση της τουριστικής στρατηγικής μας, την πολυπληθή “πελατειακή ομάδα δυνητικών τουριστών” τους τουρίστες ΑμεΑ –  του Προσβάσιμου Τουρισμού – Accessible Tourism, όπως διεθνώς αναφέρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού – ΠΟΤ έχει ευαισθητοποιηθεί από πολλά χρόνια, αλλά και πιο πρόσφατα, και στο αριθμητικό μέγεθος και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις, ανάγκες και επιθυμίες, του προσβάσιμου τουρισμού. Ο ΠΟΤ είχε προκηρύξει στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, το Έτος “Τουρισμός για όλους” και κάτω από την στόχευση αυτή είχε περιλάβει και τον προσβάσιμο τουρισμό και εκπόνησε ειδικό Εγχειρίδιο απευθυνόμενο σε τουριστικούς προορισμούς για την “προσβασιμότητα”.

Τη μέρα εκείνη στο πλαίσιο των εορτασμών (που έγιναν τότε στην Ταϊλάνδη) την κεντρική ομιλία έκανε ο Ivor Ambrose, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προσβάσιμου Τουρισμού – ENAT – European Network for Accessible Tourism, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων, “η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα – αλλά σα μία χρυσή ευκαιρία” για την τουριστική ανάπτυξη, και ανέφερε ότι μεταξύ των “πελατών του προσβάσιμου τουρισμού είναι και τα ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, που αποτελούν περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, και αντιστοιχούν στο 65% της συνολικής προσβάσιμης αγοράς στην Ευρώπη.

Επίσης, ο ΠΟΤ σε ειδική Έκθεση του 2016 ανέφερε ότι η έννοια του προσβάσιμου τουρισμού είναι η προσαρμογή του περιβάλλοντος και των προϊόντων και υπηρεσιών του τουρισμού ώστε να δίνεται η δυνατότητα να τα απολαμβάνουν όλοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει την “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020”, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010 και αποτελεί ένα θεμελιώδες πολιτικό μέσο, για να καταστεί μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρίες.

Χρησιμοποιώντας και αντλώντας και από τις παραπάνω πολιτικές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν διάφορες διαστάσεις του προσβάσιμου τουρισμού που αφορούν:

 • Στην ενημέρωση και πληροφόρηση και παροχή κατάλληλων μέσων και μεθόδων για αυτήν
 • Στη διευκόλυνση σε όλο το τουριστικό κύκλωμα: ενδεικτικώς, συστήματα κρατήσεων, κατάλυμα, μεταφορές, επισκεψιμότητα, κ.ά.
 • Στην ευκολία στην τοπική μετακίνηση
 • Στη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων με ασφάλεια και πρόβλεψη για αποφυγή ατυχημάτων
 • Στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών
 • Στην ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για να υπάρχει συμπεριφορά προς τα άτομα αυτά
 • Στον σχεδιασμό των προσβάσιμων προορισμών και τις αναγκαίες υποδομές
 • Στις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Στις ενέργειες για την τουριστική προβολή και προώθηση πληροφόρησης για την διαθεσιμότητα όλων των παροχών και υπηρεσιών

Όλα τα παραπάνω είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην τουριστική πολιτική μας και στον αντίστοιχο σχεδιασμό και αυτοί είναι οι στόχοι μας στον Υπο-Τομέα Προσβάσιμου Τουρισμού, που εντάσσεται στις συνολικές πολιτικές για τον τουρισμό. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι ο “προσβάσιμος τουρισμός – τουρισμός ΑμεΑ” δεν είναι μόνο για ανθρώπους σε αναπηρικά καροτσάκια, ή μόνο με κινητικά προβλήματα, είναι μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς, αλλά έχουν κάποιου είδους αναπηρία μόνιμη ή και παροδική και περιλαμβάνουν:

 • Άτομα με προβλήματα όρασης
 • Άτομα με προβλήματα ακοής
 • Άτομα με διανοητικά προβλήματα
 • Άτομα με σωματικά προβλήματα – δυσκολίες κινητικότητας
 • Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
 • Άτομα με χρόνια νοσήματα

Μιλάμε, ουσιαστικά για μία μεγάλη αγορά, περισσότερων από 80 εκατ. δυνητικών πελατών μόνο στην Ευρώπη, η οποία επίσης αυξάνεται με την πάροδο των ετών, λόγω της αύξησης του ηλικιακού προσδόκιμου ζωής, που δημιουργεί μεγάλες δημογραφικές διαφορές στα επόμενα 20 χρόνια. Υπάρχει και “Ειδική Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες” του 2006, που είχε υπογραφεί, μέχρι το 2016 από 166 χώρες, και προβλέπει στο Άρθρο 30 “ισότιμη προσβασιμότητα στην πολιτιστική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής, του τουρισμού και των αθλημάτων”, ενώ Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμούσε το 2011, ότι παγκοσμίως 1 στα 7 άτομα είχε κάποιας μορφής αναπηρία.

Σε Ειδική Έκθεση για τα μεγέθη και τις ανάγκες και προοπτικές του προσβάσιμου τουρισμού, η εταιρεία Amadeus, αναφέρει ότι μέχρι το 2020 εκτιμάται ότι το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, θα εντάσσεται σε άτομα με κάποιας μορφής μεγάλη ή μικρή αναπηρία ή δυσκολία (κινητικότητας, αντίληψης, ασθένειας, κ.λπ.) που αντιστοιχεί διεθνώς σε μία αγορά 1,2 δισ. άτομα! Και μόνο στην Ευρώπη και ΗΠΑ με πρόβλεψη δαπανών τάξεως 70 δισ. δολ. Σαν παράδειγμα να αναφέρω ότι το 2012 κυβερνητική αναφορά για ΑΜΕΑ εκτιμούσε ότι στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν 20,6 εκ. άτομα με ειδικές ανάγκες, που δαπανούν περίπου 80 δισ. λίρες Αγγλίας ετησίως για προϊόντα και υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο η αεροπορική εταιρεία Virgin Atlantic ανέφερε ότι στις πτήσεις της περίπου 20% των επιβατών δηλώνουν κάποια “ειδική ανάγκη”.

Η δραστηριότητα του Υπο-τομέα “προσβάσιμου τουρισμού – τουρισμού ΑμΕΑ”, είναι πολυσχιδής, γιατί εμπλέκονται αρμοδιότητες πολλών υπουργείων, αφορούν τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, και κυρίως αφορούν και τις τοπικές κοινωνίες, για τη δημιουργία αντίληψης φιλικής προς τον τουρισμό ΑΜεΑ, αλλά και καλλιέργειας διάθεσης της ελληνικής φιλοξενίας προς όλες τις πελατειακές ομάδες, για να κερδίσουμε οφέλη για τον τόπο μας.

Οι πολιτικές και οι δράσεις πρέπει να συνδυάζουν άμεσα και δυναμικά όχι μόνο τις υποδομές και τις ειδικές εγκαταστάσεις προσβασιμότητας και πληροφόρησης, αλλά κυρίως και την έμφαση στην ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών για τη φιλόξενη αντιμετώπιση των ομάδων αυτών.

Χρειάζεται η συνέργεια:

 • Της Πολιτείας
 • Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Των Επιχειρήσεων
 • Των τοπικών φορέων
 • Των Συλλόγων ΑμεΑ, και ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ώστε να ενταχθούν στα συστήματα υποδοχής, ξενάγησης, διευκόλυνσης, πληροφόρησης, των επισκεπτών.

Επισημαίνεται ότι 7 στους 10 εμπιστεύονται για την πληροφόρησή τους άλλους ανθρώπους με αναπηρία, που έχουν ήδη επισκεφτεί το συγκεκριμένο προορισμό, ενώ τα άτομα με αναπηρία συνήθως δαπανούν κατά μέσο όρο 1,5 φορά περισσότερα χρήματα στις διακοπές τους, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Σκεφθείτε πόσο πιο “άνετα” θα αισθανθεί ένα άτομο ΑμεΑ εάν σε ένα Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών Δημοτικής Αρχής, εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο με παρόμοια χαρακτηριστικά – θα αισθανθεί ότι ο υπάλληλος τον καταλαβαίνει καλύτερα.

Η αντιμετώπιση της αγοράς αυτής πρέπει να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες. Βεβαίως πολλοί τουρίστες, που έρχονται ήδη στην Ελλάδα ανήκουν στις ανωτέρω ομάδες, αλλά δεν τους “διαχειριζόμαστε” διαφορετικά, και δεν τους μετράμε στις στατιστικές, και αντίστοιχα δεν κάνουμε ειδικές ενέργειες προβολής για να τους προσελκύσουμε. Άλλωστε με μία παλαιότερη (Δεκέμβριος 2003) μελέτη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας, ο Γερμανός ΑμεΑ ήταν διατεθειμένος να πληρώσει από 1.000-2.000 ευρώ περισσότερα για κατάλληλες τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, από τον μη ΑΜεΑ τουρίστα, και στην ίδια μελέτη εκτιμήθηκε ότι στις διακοπές οι ΑμεΑ δαπανούσαν 1,16 φορές περισσότερο από τους απλούς σωματικά ικανούς τουρίστες.

Με βάση την ειδική Έκθεση της Amadeus του 2016 τα άτομα αυτά έχουν ανάγκες:

 • Ειδικής επικοινωνιακής πληροφόρησης 52%
 • Προσωποποιημένης υποστηριζόμενης ξενάγησης στην επίσκεψη (σε αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία, κ.λπ.) 51%
 • Υπηρεσίες υγείας 22%
 • Προσωποποιημένη ασφαλιστική κάλυψη 15%

Τα μέλη της αγοράς αυτής ταξιδεύουν καθ’όλο τον χρόνο και εύκολα θα μπορούσαν να συμβάλουν για να αμβλύνουν την ελληνική τουριστική εποχικότητα. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που ήδη ο “υπο-τομέας Προσβάσιμου Τουρισμού – Τουρισμού ΑμεΑ” της ΝΔ, προγραμματίζει και στην επόμενη περίοδο θα ενεργοποιήσει, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ειδική εκδήλωση για το σκοπό αυτό.

Ενδεικτικά, επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικά μόνο παραδείγματα από τις προγραμματιζόμενες δράσεις και ενέργειες, που είναι πράγματι πολλές:

 • Διερεύνηση με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης, ως προς την υφιστάμενη κατάσταση των δυνατοτήτων υποδοχής, εξυπηρέτησης, φιλοξενίας κλπ. των ΑμεΑ πελατών αυτών στις διάφορες περιοχές της χώρας – τόσο για τους δυνητικούς αλλοδαπούς τουρίστες, αλλά και για τους ημεδαπούς, για τους οποίους δεν υπάρχει επαρκής κοινωνική μέριμνα
 • Επαφές με τους συλλογικούς φορείς των επαγγελματιών του τουρισμού και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τυχόν αναγκαίες νομοθετικές διορθώσεις ή συμπληρώσεις σε όλα τα επίπεδα
 • Σχεδιασμός ενεργειών και διατύπωση προτάσεων για την ενημέρωση δυνητικών πελατών, τη διαδικτυακή προβολή και την πρακτική προσέγγιση των τμημάτων της αγοράς ΑμεΑ, δεδομένου ότι οι έρευνες συμπεριφοράς τους μας υποδεικνύουν τη μεγάλη διείσδυση του διαδικτύου και σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού (που χρειάζονται όμως ειδικό σχεδιασμό – π.χ. ακουστική περιγραφή για τους τυφλούς, και άλλα).
 • Διατύπωση και προώθηση πολιτικών και στρατηγικών για την ανάδειξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών σας ΑμεΑ
 • Μελέτη και προτάσεις για διαμόρφωση πρωτοβουλιών υποστήριξης δράσεων μέσω ΕΣΠΑ
 • Διερεύνηση, διαπίστωση των αναγκών για εκπαίδευση – κατάρτιση στελεχών και προτάσεις για την παροχή των «σωστών» υπηρεσιών για τους πελάτες του “προσβάσιμου τουρισμού”, με δημιουργία αντίστοιχων ειδικοτήτων σε πανεπιστημιακές αλλά και μετα- λυκειακές εκπαιδευτικές βαθμίδες, ΙΕΚ κ.λπ.
 • Την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων που εμπλέκονται στον τομέα μετακίνησης των ΑμεΑ: Συγκοινωνίες, υποδομές τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποδομές Τουριστικών Επιχειρήσεων (εστίασης, διασκέδασης, καταλύματα, ξενοδοχεία).
 • Διεθνείς δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και προσέλκυσης τουριστών ΑμεΑ
 • Στρατηγικές συνεργασίας με Φορείς ανάδειξης υπηρεσιών ΑμεΑ για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού.

Και φυσικά τη διαμόρφωση φιλικής κουλτούρας απέναντι στα ΑμεΑ γενικότερα από το ευρύτερο κύκλωμα της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας.

Σημαντική θα είναι και η συνεργασία μας με τους διάφορους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, που καλύπτουν και δραστηριοποιούνται σχετικώς με τα ΑμεΑ και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, και μάλιστα πρέπει να αναφέρω ότι οι ελληνικές οργανώσεις είναι ιδιαίτερα δραστήριες.

Ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί σε ένα άρθρο  που αφορά εκατομμύρια συνανθρώπων μας, και που μπορεί να επηρεάσει τόσο την τουριστική δραστηριότητα της χώρας μας, με τη διατύπωση απαραίτητων πολιτικών και εφαρμογή ανάλογης στρατηγικής δράσεων.

Η σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού είναι ζήτημα ζωής για την Ελλάδα, λόγω των δυνατοτήτων ανάδειξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων και έλλειψης, ουσιαστικά, άλλων, μεγάλης εμβέλειας και απόδοσης, οικονομικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Η εξειδίκευση στρατηγικών κατευθύνσεων προϋποθέτει και την εκπόνηση συγκεκριμένων κατά περίπτωση “Σχεδίων Δράσεων” με χρονικό προγραμματισμό, με ενέργειες που έχουν συνέχεια, συμπληρωματικότητα και εξειδικευμένη στόχευση συνδυασμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας ή αγοράς στόχου.

Με δεδομένη την ευαισθησία του προέδρου μας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που βίωσε με τη μητέρα του τον αγώνα σε όλη της τη ζωή, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα με τις σωματικές της δυσκολίες και τα κινητικά της προβλήματα, αλλά και τη δέσμευσή του ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει και θα αποκτήσει ολοκληρωμένη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία, ευελπιστώ ότι θα διαμορφώσουμε σύντομα περισσότερα βήματα στην κατεύθυνση των αναγκαίων υποδομών και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινής γνώμης, ώστε να εκπέμψουμε ένα νέο ανθρωποκεντρικό μήνυμα που θα διαμορφώσει το νέο τουριστικό προφίλ της χώρας μας.

Για να αποδείξουμε στην πράξη οτι η ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού μπορεί να έχει και κοινωνική ανθρωποκεντρική διάσταση, εκπέμποντας ένα διεθνές μήνυμα για το πραγματικό και αληθινό πρόσωπο της ελληνικής φιλοξενίας.

Η κα Κορίνα Λιούτα είναι πρόεδρος του “ΘΕΛΩ”, μέλος Τομέα Τουρισμού της ΝΔ, υπεύθυνη του υποτομέα Προσβάσιμου Τουρισμού ΑμεΑ.