Κλειστές μέχρι και την Τετάρτη θα παραμείνουν οι τράπεζες

bankofgreece1

Με νέα υπουργική απόφαση, το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

.