Κλείνουν τα βουλευτικά γραφεία

Σύσταση στους βουλευτές να μην δέχονται πολίτες ούτε στα γραφεία που τους έχει δώσει η Βουλή ούτε στα πολιτικά τους γραφεία απευθύνει η Βουλή.

Χθες όλοι οι βουλευτές έλαβαν έγγραφο από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Βουλευτών, με το οποίο ενημερώθηκαν ότι η χρήση του βουλευτικού τους γραφείου «θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από εσάς και τους συνεργάτες σας» και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Με το ίδιο έγγραφο τους ανακοινώθηκε ότι «σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου της Βουλής» παρακαλούνται να αναστείλουν την υποδοχή κοινού και στα πολιτικά τους γραφεία και να επικοινωνούν με τους πολίτες με άλλο πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, e-mail).