Κλείνει σχολική τάξη στο Αγιόφυλλο Τρικάλων λόγω κορωνοϊού

Αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος (Β΄-Γ΄) Τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλων λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού. 

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίαςτου τμήματος (Β΄-Γ΄) Τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αγιοφύλλου Τρικάλωνμεκωδικό9450132, για 5 ημέρες, από 15-2-2022 έως και 20-2-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.