Κίνημα Αλλαγής: Ετσι θα γίνει η εκλογή συνέδρων

Εγκρίθηκε ομόφωνα η βασική εγκύκλιος για τους κανόνες, τις αρχές και την οργάνωση της εκλογής των Συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής.

Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου είναι τα ακόλουθα:

 1. Με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής την Κυριακή 4 Μαρτίου θα διενεργηθεί ψηφοφορία για την εκλογή των 2.000 Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 16ης Μαρτίου 2018.
 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είχαν εγγραφεί ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής κατά την διαδικασία εκλογής της Επικεφαλής του, την 12η Νοεμβρίου 2017 ή εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ας Φεβρουαρίου 2018.
 3. Όσοι έλαβαν μέρος στην εκλογή Επικεφαλής της 12ης Νοεμβρίου 2017, ως φίλοι θα πρέπει να εγγραφούν ως νέα μέλη για να έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογή Συνέδρων στο Ιδρυτικό Συνέδριο.
 4. Με την εγκύκλιο αυτή οργανώνεται βήμα προς βήμα η διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση κενού η ασάφειας θα ισχύει η εθνική εκλογική νομοθεσία. Βάση της οργάνωσης αυτής είναι οι Καλλικρατικοί Δήμοι, τα Δημοτικά Διαμερίσματα των δύο πόλεων, Αθηνών και Πειραιά και οι πόλεις του εξωτερικού.
 5. Όλες οι αναγκαίες αποφάσεις, πληροφορίες, οδηγίες και εγκύκλιοι θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr
 6. Διατηρείται όλο το δίκτυο στελεχών με την επωνυμία «Δίκτυο εμπιστοσύνης» όπως αυτό ιδρύθηκε, διαμορφώθηκε και λειτούργησε για την εκλογή της Επικεφαλής του νέου φορέα.
 7. Τις επόμενες ημέρες Θα αποφασιστούν από την Επιτροπή τα εκλογικά κέντρα  που θα λειτουργήσουν.
 8. Όλα τα μέλη για να συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα πληρώσουν ένα (1) ευρώ
 9. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών καθώς και εγγραφή νέων στην ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr έως τα μεσάνυχτα της 26ας Φεβρουαρίου 2018. Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα είναι χρήσιμη για να προσδιοριστεί το εκλογικό κέντρο που το μέλος του νέου φορέα θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
 10. Έχει αποφασιστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ο αριθμός των 2.000 Συνέδρων που θα εκλεγούν στις εκλογές της 4ης Μαρτίου 2018. Η κατανομή τους στους Δήμους θα γίνει με την εφαρμογή δύο ισοδύναμων κριτηρίων: α) του πληθυσμού των Δήμων και β) των εκλογέων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία της 12ης Νοεμβρίου 2018.
 11. Ποσοστό 30% θα είναι από κάθε φύλο.
 12. Οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να είναι υποψήφιος για την εκλογή του ως Σύνεδρος για το Συνέδριο. Η υποβολή της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει μέσα από την ιστοσελίδα www.kinimaallagis.gr καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2018.
 13. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι σύζυγοι η συγγενείς του υποψηφίου έως και τρίτου βαθμού.
 14. Τα ψηφοδέλτια να έχουν ενιαίο σχήμα και θα επιτρέπεται να τίθεται μόνο ένας σταυρός προτίμησης.
 15. Προβλέπονται ενστάσεις και ενώπιον των Εφορευτικών Επιτροπών και ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 16. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπής ανακηρύσσει τους Συνέδρους.