Κινδυνεύουν χιλιάδες επιχειρήσεις να παραπεμφθούν στον «Τειρεσία»

epitagh

Κίνδυνος για χιλιάδες επιχειρήσεις και εργοληπτικές εταιρείες να βρεθούν στη «μαύρη λίστα» «Τειρεσία»

Με την πρόσφατη ΠΝΠ ενώ αίρεται η τραπεζική αργία, αφήνεται ακάλυπτη η επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν στη λίστα του «Τειρεσία».

Πιο συγκεκριμένα, ενώ εκδόθηκαν το διάστημα της τραπεζικής αργίας επιταγές προς πληρωμή προμηθευτών, συνεργατών, αλλά και υποχρεώσεων προς το δημόσιο, και οι οποίες κατατέθηκαν στις τράπεζες για εξόφληση, δεν μπορούν να εξοφληθούν αφού οι επιχειρήσεις που τις εξέδωσαν απαγορεύεται να προεξοφλήσουν εγκεκριμένους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί πριν και κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αλλά και να έχουν πρόσβαση στους πιστοληπτικούς τους λογαριασμούς.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις, όπως και οι εργοληπτικές που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, θα παραπεμφθούν μαζικά στον «Τειρεσία.

Πρέπει οι αρμόδιοι υπυργοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αποτραπεί άμεσα ο κίνδυνος παραπομπής υγιών επιχειρήσεων στον «Τειρεσία», από αποκλειστική αβλεψία και υπαιτιότητα της Κυβέρνησης.

.