Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης – προγράμματα σε άτομα με αναπηρία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης σας ενημερώνει πως ξεκινάει  συνεργασία και δικτύωση με την σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών, όσον αφορά τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί η σχολή . Τα προγράμματα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρίες, σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα τους ώστε να μπορούν να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη, είναι επιδοτούμενη και παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Η/Υ.  Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ένταξη των ατόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

 Παρακαλούμε επικοινωνείτε με το τηλ: 2434350303 καθώς και μέσω

 ηλ.δ/νσης: kentrokoinotitas@dimospylis.gr για περισσότερες πληροφορίες.