“ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ”-Εναρκτήρια Συνάντηση Διακρατικού Έργου ALIAS του CLLD/LEADER – ΠΑΑ 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας

“ALIAS – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κτηνοτροφικής Διαδικασίας και Μεταποίηση”, με τη συμμετοχή της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”.

Αμέσως μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης από το ΥΠΑΑΤ για το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας “ALIAS – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Κτηνοτροφικής Διαδικασίας και Μεταποίηση”, του Υπομέτρου 19.3 του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014 – 2020, η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. προχώρησε στην έναρξη υλοποίησης του σχεδίου με τη συμμετοχή της στην πρώτη διακρατική συνάντηση από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2022, στην Καλαβρία της Ιταλίας και έδρα του διακρατικού συντονιστή εταίρου LAG Serre Calabresi.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση περιλάμβανε κατά τις 2 πρώτες ημέρες τεχνικές συναντήσεις στην έδρα του συντονιστή εταίρου LAG Serre Calabresi, όπου την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. εκπροσώπησε η Γλυκερία Θυμιάκου, στέλεχος της ΚΕΝΑΚΑΠ υπεύθυνη παρακολούθησης του Υπομέτρου 19.3., με τη συμμετοχή εκπροσώπων για την Ισπανία LAG La Serena o Manuel Fernandez Trinidad και για τους συνεργαζόμενους εταίρους, για το γαλλικό συνεταιρισμό Ardelaine η Beatrice Barras, τoν ιταλικό συνεταιρισμό ARSAC η Luigia Iuliano και για τη Σχολή κτηνοτρόφων της Ισπανίας Escuela de Pastores de Extremadura ο Luis Fernandez Tena. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του ΔΣ της LAG Serre Calabresi, Marziale Battaglia, ο διευθυντής Gregorio Muzzi και η υπεύθυνη του έργου Nathalie Iofrida.

Οι συμμετέχοντες εταίροι κατά τη διάρκεια των τεχνικών συναντήσεων, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που εκπροσωπούν, τόσο όσον αφορά τη φυσιολογία της περιοχής, την ανάπτυξη των οικονομικών τομέων και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών μέσω των Τοπικών Προγραμμάτων του CLLD/ LEADER, αλλά και να προσεγγίσουν το γενικό στόχο του Σχεδίου συνεργασίας που αφορά της αξιοποίηση του μαλλιού των προβάτων, το οποίο σήμερα κατατάσσεται ως υποπροϊόν της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

 Eκτός των τεχνικών συναντήσεων, πραγματοποιήθηκαν και δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις (Study Visits): μία στη φάρμα Pirritano στο Guardavalle προκειμένου να μεταφερθούν οι ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών φορέων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η προβατοτροφία, και μια στη φάρμα Rotiroti στο Cardinale, με την ευκαιρία του παραδοσιακού φεστιβάλ Carusa, που διατηρεί την παραδοσιακή διαδικασία κουρέματος των προβάτων.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Carusa, διοργανώθηκε από το συντονιστή εταίρο μάθημα κουράς προβάτων από τον εμπειρογνώμονα Claudio Filisetti και το ίδιο απόγευμα πραγματοποιήθηκε επίδειξη αξιολόγησης της ποιότητας του μαλλιού από τον ειδικό σε θέματα μαλλιού Nigel Thomson.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα συνεχιστεί με δράσεις χαρτογράφησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της κάθε περιοχής εταίρου, και θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και πιθανών σεναρίων για την αξιοποίηση του τοπικού μαλλιού, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη εναρμονισμένα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.