Καθαρό νερό σε 3 χωριά του δήμου Τρικκαίων

Αμεσες ενέργειες από τη ΔΕΥΑΤ και επίλυση προβλημάτων σε τρία χωριά του Δήμου Τρικκαίων. Με εργασίες που εκτέλεσαν τα συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης, δόθηκαν λύσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρός της κ. Χρήστος Αναστασίου, στην ύδρευση των κατοίκων σε Ζηλευτή, Αγρελιά και Ξηρόκαμπο.
Τα έργα είναι

  1. Στη Ζηλευτή:

Η θολότητα στο νερό αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση συστοιχίας φίλτρων (υδροκυκλώνας Gravel και φίλτρο σίτας) σε οικίσκο που κατασκευάστηκε για αυτόν τον σκοπό.

  1. Στην Αγρελιά:

Η εκεί θολότητα στο νερό αντιμετωπίστηκε με τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών στο υπάρχον αντλιοστάσιο.

  1. Στον Ξηρόκαμπο:

Η ροπή του νερού επανήλθε στα κανονικά επίπεδα, καθώς τοποθετήθηκε νέος αγωγός 100 μ. στο δίκτυο που συνδέει τον μεριστή των Ανταλλαξίμων και του Ξηρόκαμπου με τη δεξαμενή του Ξηρόκαμπου. Ο προηγούμενος σωλήνας είχε φράξει, από την εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων αλάτων στα τοιχώματά του.