Κατασκευάζει πνευματικό κέντρο στην Πηγή o Mαράβας

Υπογράφτηκε, στις 07.12.2018, μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Αθανασίου Σουλιμέτση, διαχειριστή και εκπροσώπου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία  «Αθ. Σουλεμέτσης και Σία ΟΕ» με ΑΦΜ 998213628 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και έδρα  Καποδιστρίου 28 – Τρίκαλα, σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΗΣ».

Έργου που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την αριθμ. 23/2018 μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Προϋπολογισμού δαπάνης 241.935, 38 Ευρώ συν ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δ.Ε. Γόμφων κ.κ. Καραϊσκου Γεωργία, Νικόλαος Τόλιας καθώς και ο κ. Φέκος Δημήτριος, επιβλέπων του έργου, υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πύλης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε ότι: «….Ένα έργο που ήταν όνειρο των κατοίκων της Πηγής. Ένας χώρος πολιτισμού και πολλών άλλων δραστηριοτήτων παίρνει σάρκα και οστά.  Ένα Πνευματικό κέντρο, μία αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί από όλους.

Το σχεδιάσαμε βήμα – βήμα, αξιοποιώντας ποσό χρημάτων από εκποίηση κοινοτικής έκτασης και με έσοδα του Δήμου.

Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…..».

Με βάση την έκπτωση το συμφωνητικό που υπεγράφη είναι συνολικά 153.382,05 ευρώ.

Από την εκποίηση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πηγής το ποσό είναι 67.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό δηλαδή 96.382,00 θα διαθέσει ο Δήμος Πύλης για την ολοκλήρωση του έργου.