Κατασκευή ESHOP με επιδότηση 100% ΕΣΠΑ e-λιανικό

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικόΒ’ κύκλουγια κατασκευή eshop (ηλεκτρονικού καταστήματος) ανακοινώθηκε επίσημα από τηνΕλληνικήκυβέρνηση (οι αιτήσειςξεκίνησαν από τις 9 Ιουλίου 2021. Δικαιούχες επιχειρήσειςείναι μόνοόσεςδενεντάχθηκαν στον Α’ κύκλοτηςΔράσης) και θα διατεθείένα ποσόύψους έως 5.000 ευρώ για τηνκάθε επιχείρηση και θα αφορά αποκλειστικάστολιανεμπόριο.Οιμικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουντηδυνατότητα να αποκτήσουντοδικότους επιδοτούμενο e-shop.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτειστο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενόςνέου e-shop λιανικής.Μελίγα λόγια, θα επιδοτηθεί η κατασκευήτουλάχιστον 12.000 (Α’ & Β’ κύκλος) νέων e-shops σεόλητηνΕλλάδα!

Γιατί να φτιάξω e-shop με επιδότηση;

To e-shop είναι μονόδρομοςγια την επιβίωσητων επιχειρήσεωνενμέσω πανδημίας και όχιμόνο.Διατηρώντας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, η επιχείρηση αποκτάσυγκριτικό πλεονέκτημα αφούδεν απαιτείται φυσική παρουσία του πελάτηστοχώρο και μπορεί να ψωνίσειμε ασφάλεια από το σπίτιτου.

Πότε πρέπει να ξεκινήσωτην αίτησηγια επιδότησηeshop;

Η προθεσμία υποβολήςτωνηλεκτρονικών προτάσεων ανακοινώθηκεότι θα είναι η 29Σεπτεμβρίου 2021.Μέχριτότε θα πρέπει να έχετε καταθέσειτον επενδυτικό σας φάκελοόσον αφοράτην κατασκευή e-shop.

Η FOCUS ON GROUP συνεργάζεται μεέμπειρουςσυμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ πανελλαδικά. Για τουςενδιαφερόμενους, που θα θέλουν να κατασκευάσουνeshop και να καταθέσουνηλεκτρονική αίτηση, έχουμεφροντίσειώστε να έχουνόλητην πληροφόρηση πουχρειάζονται για την επιδότησητων 5.000 ευρώστην κατασκευήeshop, αλλά και τηνολοκληρωμένη υποστήριξηστην κατάθεσητης πρότασήτουςστο ΕΣΠΑ.

Παράλληλα όσες επιχειρήσειςέχουνήδηεγκριθεί (Α’ κύκλος) και επιθυμούν να υλοποιήσουντην κατασκευήτουηλεκτρονικούτους καταστήματοςμπορούν να επικοινωνήσουνστο 210 8920915-6 ήστείλτε μας email στο info@focus-on.gr και σύντομα ένας σύμβουλοςδιαδικτύου θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Μάθετε περισσότερα για την Κατασκευή eshop έως 5.000€ με επιδότηση ΕΣΠΑ στο https://www.focus-on.gr