Κατανομή αρμοδιοτήτων στη ΔΗΜ.ΤΟ της ΝΔ Τρικάλων

Με σχετική εισήγηση του προέδρου της ΔΗΜ.ΤΟΤρικάλων της ΝΔ Βασίλη Κρανιά,  ορίζονται οκτώ(8) νέα στελέχη, ως υπεύθυνοι διάφορων τομέων.

Οι νέες αρμοδιότητες και οι υπεύθυνοι ανά τομέα είναι:

  1. Υπεύθυνος Υγείας Μιχάλης Λάππας
  2. Υπεύθυνος Δικαιοσύνης Ηρακλής Κανάτας
  3. Υπεύθυνος Οικονομίας Βασίλειος Νταούλας
  4. Υπεύθυνος Υποδομών Γιάννης Οικονόμου
  5. Υπεύθυνος Παιδείας Βασίλειος Αδάμος
  6. Υπεύθυνος Πολιτισμού Στέφανος Τσότσος
  7. Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων Αθανάσιος Παπαχρήστος
  8. Υπεύθυνος Τουρισμού Παναγιώτης Ντιντής