Καταγγελία της ΕΛΜΕ Τρικάλων κατά διευθυντή σχολείου

 

 

 

elme_trikalon

 

 

Ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της ΕΛΜΕ Τρικάλων για την απαράδεκτη και πρωτοφανή ενέργεια του Δ/ντη   του 2ου ΕΠΑΛ

Η εκλοαπολογιστική Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Τρικάλων καταγγέλλει την απαράδεκτη και πρωτοφανή ενέργεια του Δ/ντη   του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων κ. Μ. Μαρολαχάκη να ζητήσει τη μη χορήγηση αιμοδοτικής  άδειας σε συνάδελφο, ο οποίος έδωσε αίμα στα πλαίσια της εβδομάδας αιμοδοσίας που οργάνωσε η ΕΛΜΕΤ από 19-23 Νοεμβρίου, «χωρίς να τον ειδοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα».

Θεωρούμε ότι τέτοιες ενέργειες ουδόλως συνάδουν  με την ιδιότητα του Δ/ντή Σχολικής μονάδας αντίθετα προσβάλλουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και υπονομεύουν τα δικαιώματα του.

Καλούμε τον Δ/ντη Δ.Ε. Τρικάλων να μη λάβει υπόψη του την εισήγηση του κ. Μ. Μαρολαχάκη σε βάρος του συναδέλφου  που έδωσε το αίμα του, διότι η ενέργεια του ήταν απολύτως σύννομη και σύμφωνη με τις αρχές και αξίες κάθε εκπαιδευτικού.

Σημειωτέον: ο κ. Μ. Μαρολαχάκης ενημέρωσε το σύλλογο διδασκόντων για την διεξαγωγή της εβδομάδας αιμοδοσίας μετά τη λήξη της και όχι πριν την έναρξη της ως όφειλε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ