Καταγγελία κατά της πλειοψηφίας του Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

Καταγγελία κατά της πλειοψηφίας του Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων μας εστάλη από  τρια μέλη της διοίκησης τους Ευστάθιο Ευθυμίου, Απόστολο Μεσιακάρη και Σταύρο Τραγάνη, αναφέροντας τα εξής:

Με την παρούσα παρέμβασή μας και με την ιδιότητα των μελών της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, ιδιότητα την οποία διατηρούμε υποχρεωτικά εξαιτίας των ενεργειών, των αποφάσεων και της εν γένει διαδικασίας λειτουργίας της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε αλλά και να καταγγείλουμε στους συναδέλφους κυνηγούς την εξωθεσμική λειτουργία των μελών της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας.

Συγκεκριμένα και προ ολίγων ημερών, τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου προέβησαν σε απελευθερώσεις φτερωτών θηραμάτων (ήτοι φασιανών), χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. και χωρίς να ενημερώσουν, έστω και για το τυπικό μέρος, αν όχι για το ουσιαστικό, εμάς τους καταγγέλλοντες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω απελευθερώσεις αποσιωπήθηκαν πλήρως από τα αρμόδια όργανα και λάβαμε γνώση από μέσο κοινωνικής δικτύωσης! Η ενέργεια αυτή, πλήρως ενδεικτική του τρόπου λειτουργίας των μελών της πλειοψηφίας του Δ.Σ., συνιστά ευθεία απαξίωσή μας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οργάνου συνολικά και δημιουργεί ηθικό πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας του συλλόγου μας.

Τα κίνητρα είναι προφανή. Με την πράξη τους αυτή αποκαλύπτονται, προσπαθούν να επηρεάσουν την ψήφο των συναδέλφων κυνηγών εν όψει των εκλογών στις 23 του Απρίλη και όχι να υπηρετήσουν την ουσία. Αυτή η πρακτική μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις για απελευθέρωση θηραμάτων, τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς τον τόπο, πρέπει να γίνονται εν γνώσει όλων των κυνηγών αλλά και των θυροφυλάκων, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσαρμογή τους, με τη συνεισφορά όλων μας.

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος και τα μέλη της διαμορφωμένης πλειοψηφίας λειτουργούν εξωθεσμικά και δεν σέβονται εμάς όχι μόνο ως πρόσωπα αλλά και ως εκπροσώπους των συναδέλφων κυνηγών, προβαίνουμε στην παρούσα καταγγελία, δηλώνοντας ότι η πράξη τους αυτή όχι μόνο δεν θα περάσει απαρατήρητη αλλά θα καταγγελθεί και στην προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας.

Τρίκαλα 06/04/2017

Οι καταγγέλλοντες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

1) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2) ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3) ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ