Καν΄το όπως ο Αντρέας, 30 χρόνια πριν!

88900076

1985: Α. Παπανδρέου-Κ. Καραμανλής-Χ. Σαρτζετάκης

2015: Α. Τσίπρας – Δ. Αβραμόπουλος – ?

Θύμησες παλιές!!!!!!!

.