Κάλπες μόνο στην Καλαμπάκα στην τοπική ΝΔ

Από τη ΝΕΦΕ Τρικάλων της ΝΔ ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 13 Απριλίου, από την 09:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές μόνο για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Καλαμπάκας, στο ξενοδοχείο ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Καλαμπάκας.
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του κόμματος που περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, τα οποία έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018, μέχρι τις 5 Μαΐου.
– Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο είναι:
•    Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μόνον ένας (1) σταυρός προτίμησης.
•    Για την εκλογή των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., έως και τρεις (3) σταυροί προτίμησης.
– Η αναγνώριση των ψηφοφόρων και η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς των από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.), θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός από τα παρακάτω έγγραφα:
•    Του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
•    Της προσωρινής Βεβαίωσης της οικείας Αστυνομικής Αρχής (εκδίδεται σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του ΑΔΤ).
•    Του ελληνικού Διαβατηρίου, το οποίο γίνεται δεκτό ακόμη και αν η ισχύς του έχει λήξει.
•    Της ελληνικής Άδειας Οδήγησης.
– Δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. και για τον Πρόεδρο και τα Μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο. Τρικκαίων, Φαρκαδόνας και Πύλης, καθώς εκεί υπάρχει μια και μοναδική υποψηφιότητα για την προεδρία, ενώ οι υποψηφιότητες για τα μέλη είναι εννέα, όσα δηλαδή προβλέπονται.
– Επίσης δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τους Συνέδρους, καθώς 17 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή, όσοι δηλαδή προβλέπονται.