Καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών της Θεσσαλίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας ξεκινά αύριο Δευτέρα 8/5/2023 πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών και στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια ώστε να :

 • αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση, για τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες αντιμετώπισης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 • εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που απειλούν το εργασιακό, αστικό και δημοτικό περιβάλλον.
 • καταστούν ικανοί και να αποτελέσουν πυρήνες οργάνωσης των υπηρεσιών ικανοί να ακολουθήσουν ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφερειακή ‘Ένωση Δήμων Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών κ. Ευθύμιο Λέκκα. Θα πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως διαλέξεις στο  διάστημα από 8 Μαΐου έως 5 Ιουνίου καλύπτοντας τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ
 • ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Π.Π.)

«Η πολιτική προστασία και η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές αποτελεί πλέον για τους Δήμους ουσιαστική αρμοδιότητα και προτεραιότητα. Η ολοένα και αυξανόμενη εκδήλωση καταστροφών και κρίσεων καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και στη διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων. Η εμπειρία πλέον μας διδάσκει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πλέον και ακραίες καταστάσεις εφαρμόζοντας συνδυαστικά σχέδια αντιμετώπισης των κινδύνων. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος. Να έχουμε στους Δήμους μας εκπαιδευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό ικανό να διαχειριστεί κινδύνους και κρίσεις που ενδεχομένως προκύψουν, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιλελέρ κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος.