Και τυπικά Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων από την Κυριακή η Νικολέτα Μπρουζούκη

Με άνετη πλειοψηφία, αναμένεται να εκλεγεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, που συγκαλείται έκτακτα την Κυριακή, νέα Πρόεδρος του σώματος η πρώτη σε σταυρούς Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου, Νικολέτα Μπρουζούκη.

Εργατική, μεθοδική, με γνώσεις και άποψη η Νικολέτα Μπρουζούκη και λόγω της ιδιότητας της ως νομικού, είναι βέβαιο πως θα προσδώσει κύρος στον θεσμό του Προέδρου και θα κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την άσκηση των σημαντικών καθηκόντων της.

Μένει μόνο να δούμε πως θα αντιμετωπίσουν την πρόταση της πλειοψηφίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.