Και οι εθελοντές Τρικάλων θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Εθελοντές Τρικάλων, προχωρούν στη σύσταση μιας ομάδας εθελοντών που σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη θα δραστηριοποιηθεί παρέχοντας τις υπηρεσίες της.

Η Ομάδα αυτή σε συνεργασία με το δήμο και χωρίς να υποκαθιστά τους υπαλλήλους του που είναι εντεταλμένοι στον εκάστοτε τομέα, θα βοηθά όπου χρειαστεί και αν παραστεί ανάγκη, λαμβάνοντας πάντα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση τόσο στους εγγεγραμμένους στο μητρώο μας εθελοντές όσο και σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να βοηθήσει, να καλεί και να δηλώνει το όνομά του στα τηλέφωνα 6948334100 και 6942402130.

Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε κι αυτή την κατάσταση, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.