Κ.Υ. Πύλης: Ενημερωτικές επισκέψεις για τον μητρικό θηλασμό

Το Κέντρο Υγείας Πύλης στα πλαίσια της «Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού», διοργανώνει πρόγραμμα επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του, οι οποίες έχουν ως εξής…:

1/11/2019 Γυμνάσιο Βαλτινού

5/11/2019 Γυμνάσιο Πύλης

6/11/2019 Γυμνάσιο Μεγ. Καλυβίων

7/11/2019 Γυμνάσιο Πρίνους

Κύριος γνώμονας της δράσης είναι η προαγωγή υγείας του πληθυσμού και στόχος η ευαισθητοποίηση των νέων παιδιών στην αξία του μητρικού θηλασμού.