Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: τα επιμορφωτικά προγράμματα που είναι ενεργά την τρέχουσα περίοδο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους.

 

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
AutoCAD: Δισδιάστατη (2D) Ψηφιακή Σχεδίαση & Εισαγωγή στην Τρισδιάστατη Σχεδίαση (3D) 47 ώρες

(3 μήνες)

3D Σχεδίαση, φωτορεαλισμός & κίνηση με 3dSmax 30 ώρες

(6 ημέρες)

Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla 30 ώρες

(6 ημέρες)

2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD 30 ώρες

(6 ημέρες)

Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων 80 ώρες

(3 μήνες)

Cisco Certified Network Associate (CCNA) 180 ώρες

(7 μήνες)

Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια 112 ώρες

(5 μήνες)

Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) & Cisco Certified CyberOps Associate – Κυβερνοασφάλεια. 244 ώρες

(6 μήνες)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω

 

+1 ΑΚΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

700 ώρες

(9 μήνες)

Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς

 

+1 ΑΚΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

420ώρες

(9 μήνες)

Γονείς & Μαθησιακές Δυσκολίες: Πώς διαχειριζόμαστε τις ΜΔ στο σπίτι 100ώρες

(8 εβδομάδες)

’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία 4 έτη
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 160 ώρες
Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική ‘Ένταξη 15 ώρες

(2 ημέρες)

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση 475ώρες

(9 μήνες)

Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση 420ώρες

(9 μήνες)

Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων και Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη 420ώρες

(9 μήνες)

Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική 515 ώρες

(9 μήνες)

Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 450 ώρες

(9 μήνες)

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση 100 ώρες

(4 μήνες)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας 500 ώρες

(7 μήνες)

OutdoorEducation_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή 450 ώρες

(9 μήνες)

Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής 450 ώρες

(9 μήνες)

Yoga-Pilates School: «Hatha Yoga 100h» 100 ώρες

(3 μήνες)

Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις 500 ώρες

(7 μήνες)

Τοξικολογία για όλους 55 ώρες

(2 μήνες)

Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική 340 ώρες

(9 μήνες)

Εξειδίκευση στη Διαπολιτισμική Φροντίδα

 

410 ώρες

(9 μήνες)

Εξειδίκευση στη Κατ’ Οίκον Φροντίδα 410 ώρες

(9 μήνες)

Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή 520 ώρες

(9 μήνες)

Γαλακτοκομία – Τυροκομία 100 ώρες

(4 μήνες)

Μεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης για την παραγωγή και τον έλεγχο των τροφίμων ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 50 ώρες

(2 μήνες)

Αγροδιατροφική Κληρονομιά & Επιχειρηματικότητα 70 ώρες

(3 μήνες)

Μικροβιολογία Τροφίμων και Εργαστηριακή Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων 4 μήνες

(75 ώρες) ή 5 μήνες (100ώρες)

Τεχνικός Κηποτεχνίας& Αστικού Πρασίνου 224 ώρες

(4 μήνες)

Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιας ζωής εν πλω 4 ημέρες
Εξειδικευμένη Επιμόρφωση στην Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία και στα Καταδυτικά Ατυχήματα 540 ώρες

(5 μήνες)

Blended Learning Training Programme In Hyperbaric Oxygen Therapy and Diving Accidents 310 hours

(3 months)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Strategic Business Reporting (SBR) –ACCA/JES 90 ώρες

(3 μήνες)

Διαχείριση Έργων (Project Management) με χρήση λογισμικού 21 ώρες

(3 εβδομάδες)

Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) 120 ώρες

(10 εβδομάδες)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

Διεύθυνση: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος,

Τηλ: 2421006366-90,

e-mail: learning@uth.gr

WebSite:https:/learning.uth.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/learning.uth/

Instagram:https://www.instagram.com/learning.uth/?hl=el