Κ. Αγοραστός : Συμμετέχουμε στις εκλογές, ενώνουμε δυνάμεις

20-5-1499876

«Το πρωτόγνωρο έργο της αιρετής περιφέρειας στην πρώτη θητεία αποδεικνύει ότι η ψήφος των Θεσσαλών έχει αποτέλεσμα», επισήμανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός περιοδεύοντας σήμερα στη λαϊκή αγορά και το κέντρο των Φαρσάλων.

«Τις λύσεις στα προβλήματα δεν τις δίνει η αποχή, τις δίνει η συμμετοχή. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε ψήφος είναι αναντικατάστατη, έχει αξία, είναι δύναμη για τον τόπο μας και κάθε Θεσσαλό. Το μήνυμά μας σε όλους τους Θεσσαλούς είναι: «Συμμετέχουμε στις εκλογές της 25ης Μαΐου, ενώνουμε δυνάμεις, προχωρούμε μπροστά με το έργο μας».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των περιφερειακών εκλογών σημείωσε: «στις 18 Μαΐου κάναμε το πρώτο βήμα. Χρειάζεται, όμως, να κάνουμε το δεύτερο και καθοριστικότερο στις 25 Μαΐου. Προσερχόμαστε μαζικά στις κάλπες και ψηφίζουμε «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών». Ψηφίζουμε την πραγματική, την αληθινή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ψηφίζουμε την παράταξη που ενώνει την Θεσσαλία, που έχει οραματικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα καθώς και συγκεκριμένο σχέδιο με έργα και δράσεις για τη νέα θητεία, πρόγραμμα που αρχίζει να εφαρμόζεται χωρίς ούτε μία ημέρα καθυστέρηση. Γιατί η Θεσσαλία δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί το αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί η Θεσσαλία μπορεί και της αξίζει να αξιοποιήσει τη μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία που της δίνεται με το καινούργιο ΕΣΠΑ».

Παράλληλα κ. Κώστας Αγοραστός, παρουσίασε τις προτεραιότητες της νέας θητείας:
-«Η ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
-Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.
Περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά σε περισσότερους Θεσσαλούς και ιδίως σε νέες και νέους.
-Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
-Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
-Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων».

Αναφερόμενος στην περιοχή του Δήμου Φαρσάλων ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι υλοποιούνται έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. ευρώ σε όλους τους τομείς, βασισμένα στις ανάγκες των ανθρώπων και με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αναλυτικά τα έργα αυτά ανά τομέα είναι:

– Βελτίωση Προσπελασιμότητας: (Μελέτη οδού Λάρισας – Φαρσάλων, Βελτίωση και συντήρηση επ.ο. δικτυού από διασταύρωση Ε.Ο. Βόλου-Δένδρα-Σκοπιά, δρόμος Πολυνέρι – Λεύκη, βελτίωση παράπλευρης οδού του οδ. δικτύου Φαρσάλων –Βόλου, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή παράκαμψης Φαρσάλων και νέας γεφύρας ποταμού Ενιππέα, αποπεράτωση ασφαλτικού οδοστρώματος Ευιδρίου, δρόμος Αγ. Γεώργιος-όρια Π.Ε. Λάρισας),

– Γεωργία: (έργα εμπλουτισμού του καρωτικού συστήματος Υπέρειας . Λάρισας-Ορφανών Καρδίτσας, μελέτη κατασκευής φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Π.Ε. Λάρισας, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Δίλοφος Κακλιτζόρεμα, μελέτη ταμιευτήρα στη θέση: Ναρθάκι “Λουτζιακόρεμα”)

– Αθλητισμός: (Έργα κεντρικού πυρήνα εθνικού σταδίου Φαρσάλων)

– Ύδρευση: (Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης και μεταφορά νερού από την γεώτρηση Αγίου Γεωργίου)

– Αναπλάσεις- Περιβάλλον: (αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού, περιβαλλοντική αναβάθμιση της βόρειας εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων)

– Τουρισμός – Πολιτισμός: (συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης και τμημάτων οχύρωσης πόλης αρχαίας Φαρσάλου, αποκατάσταση παραδοσιακών δεξαμενών υδροδότησης Φαρσάλων)

– Εκπαίδευση (προσθήκη του 2ου 2/θεσιου νηπιαγωγείου, στο 2ο δημοτικό σχολειό Φαρσάλων, προμήθεια εξοπλισμού στο ειδικό δημοτικό και στο τμήμα ένταξης του 3ου δημοτικού σχολείου Φαρσάλων)

.