Ήρθαν … οι επιταγές στο ΙΕΚ Τρικάλων

 

 

iek_trikalon

 

 

 

Από το ΙΕΚ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, οι Οριστικοί Πίνακες Ωφελουμένων της πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» του έτους 2011-2012, στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ. Η καταβολή του ποσού της α΄ δόσης θα γίνει εντός 20 ημερών και οι καταρτιζόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εαρινού εξαμήνου 2012, προκειμένου να καταβληθεί η β΄δόση.

Στο ΙΕΚ Τρικάλων, όλοι οι καταρτιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν την επιταγή.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους νέους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταλυκειακό επίπεδο, να καταρτισθούν σε μια ειδικότητα, κοντά στον τόπο διαμονής τους και με μηδενικά δίδακτρα.

Σχετικά με την «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»  στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους νέους και γονείς:

  1.  Ποιος είναι ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ;  

Η χώρα μας έχει την ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να επενδύσει στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της: τους νέους της. Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης προτεραιότητας το Υπουργείο Παιδείας Δια, Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί την «Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» με σκοπό να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

  1.  Τι είναι και τι προσφέρει η «επιταγή» ;

Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σε Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι 734 € (367€ x 2 εξάμηνα).

  1.  Ποιους αφορά  η «επιταγή» και για ποιο χρονικό διάστημα θα τη λαμβάνουν;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η επιταγή θα χορηγείται σε 14.000 καταρτιζόμενους το χρόνο οι οποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Οι τελικοί ωφελούμενοι που θα προκύπτουν από την ετήσια διαδικασία επιλογής τους θα λάβουν τις δύο δόσεις της επιταγής μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δύο εξαμήνων κατάρτισης (φθινοπωρινό και εαρινό) του εκπαιδευτικού έτους. Η επιταγή θα χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό έτος 2011 – 2012 έως και το εκπαιδευτικό έτος 2014 – 2015.

 

 

 

.