Γιάννης Παπαμιχαήλ: ΔΥΝΑΜΙκή ανΕΥΘΥΝότητας και ο άσπρο-μαύρος λαικισμός της Καλαμπάκας

   Αγαπητοί  Συνδημότες 

     Τις  τελευταίες  ημέρες  στα  μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης της  περιοχής  μας, ακούμε  και  διαβάζουμε  πράγματα  που καμιά σχέση  δεν  έχουν  με  την  αλήθεια.

   Νιώθω την  ανάγκη να  καταθέσω  κάποιες αλήθειες  προς ενημέρωση και  αποκατάσταση  της  πραγματικότητας .

  Ως  επικεφαλής  της  ελάσσονος  αντιπολίτευσης   και  μέλος  Της  Οικονομικής  Επιτροπής σας  γνωρίζω  τα  παρακάτω:

  1. Ποτέ δεν  είχα εμπλοκή με την  συγγραφή και  τον τρόπο  της  διακήρυξης«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

   Το  2021  ήρθαν στην  Οικονομική  Επιτροπή επτά   δημοπρασίες  από  τις  τεχνικές  υπηρεσίες του  δήμου (μία για κάθε  πρώην δημοτική ενότητα) στις  οποίες    έκανα παρατηρήσεις ως  προς  τα  κριτήρια  επιλογής. 

   Φέτος   ο  νέος  διαγωνισμός  που  ήρθε  στην  Οικονομική  Επιτροπή είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ποσού   513.818,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Χωρίς  να  θέλω να κρίνω τις αποφάσεις  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας και  θεωρώντας ότι ένας διεθνής διαγωνισμός είναι προς  το  συμφέρον του Δήμου και των δημοτών,λόγω της μεγαλύτερης δημοσιότητας και διαφάνειας που λαμβάνει, αφού απευθύνεται στο σύνολο των εργολάβων της  χώρας μας και όχι μόνο και  δεν  αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε τοπικό επίπεδο.

 Όποιος  έχει  ασχοληθεί με δημόσια έργα καταλαβαίνει αμέσως ότι ο προϋπολογισμός της προκήρυξης διεθνούς  διαγωνισμού δεν καθορίζεται κατά το δοκούν,αλλά είναι αποτέλεσμα των άρθρων και τιμών που χρησιμοποιούνται κάθε χρονική περίοδο στο Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζονται με αποφάσεις.

 Στην συζήτηση του θέματος στην Οικονομική επιτροπή  και  πέρσι και φέτος μόνο εγώ έκανα παρατηρήσεις, που αφορούσαν κατάργηση όρων της διακήρυξης, προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του αριθμού των προσφερόντων για να αυξηθεί ο αριθμός συμμετοχής  και να μη αποκλείεται η δυνατόν κανένας. Πέρσι δεν έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις μου ενώ φέτος στην τελική διακήρυξη έχουν εξαιρεθεί οι όροι που ζήτησα, δηλ. το κριτήριο του τζίρου και η ανάγκη ύπαρξης προηγούμενων συμβάσεων, επιτρέποντας και σε νέους εργολάβους να συμμετέχουν. Οι  συνάδερφοι της  αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν το ψήφισαν.

  Είναι κρίμα άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά και θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης να παραπλανούν τους  δημότες με αναφορές σε ποσά και ύψη συμβάσεων,ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός, γνωρίζοντας ότι οι προσφορές που θα  κατατεθούν θα  καθορίσουν το ύψος   της  δαπάνης και όχι ο προϋπολογισμός της μελέτης.Δηλαδή ο κάθε εργολάβος, λειτουργώντας καθαρά επιχειρηματικά, θα υπολογίσει το κόστος του βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, θα συντάξει τον δικό του προϋπολογισμό και θα υποβάλλει προσφορά. Κανένας  επιχειρηματίας εργολάβος  δεν υποβάλλει προσφορά βάση των άρθρων του προϋπολογισμού,γιατί οι τιμές που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε όλα τα άρθρα υψηλότερες από τις  τιμές  της  αγοράς και αναπροσαρμόζονται συνεχώς,  αλλά υπολογίζει τα κόστη τη δεδομένη στιγμή και υποβάλλει προσφορά ώστε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στους υπόλοιπους προσφέροντες.

Είναι περισσότερο  κρίμα όμως, άνθρωποι που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης να μη έχουν καταλάβει τις διαδικασίες που ακολουθούνται στους  διαγωνισμούς του δημοσίου,  τονίζω διαγωνισμούς  γιατί από αναθέσεις σίγουρα  ξέρουν

 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

                                    Μέλος  της  Οικονομικής Επιτροπής