ΙΝΕ ΓΣΕΕ για e-Συμβουλευτική

Πρόκειται για υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής που υποστηρίζονται τεχνικά από διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούνται ουσιαστικά, σε επίπεδο στόχων και μεθόδου, από τις δια ζώσης. Η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική, μπορεί να θεωρηθεί εξέλιξη της παραδοσιακής μεθόδου, στοχεύει στην εξατομικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων για επαγγελματική ανάπτυξη και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους κατά την αναζήτηση εργασίας.

Ειδικότερα, η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική αναπτύσσεται σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζεται από λογισμικό διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και οργανώνεται με τη μορφή ατομικών συνεδρίων και τη χρήση εργαλείων και ερωτηματολογίων. Επιπλέον, σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία, τα στάδια και οι στόχοι της συμβουλευτικής προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμβουλευομένων και υπάρχει ευελιξία, τόσο ως προς τον αριθμό των συναντήσεων, όσο και στην επιλογή των εργαλείων.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες είναι οι ελάχιστες καθώς δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή λογισμικό παρά ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση στο internet ή smart phone ή tablet.

Για την περιφέρεια Θεσσαλίας, οι εργαζόμενες/οι και οι άνεργες/οι συμπολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην περιφερειακή δομή του Ινστιτούτου Εργασίας /ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, στα τηλέφωνα 2410.537489-90 καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: larisainediktio@inegsee.gr 

Με εκτίμηση

Παναγούλης Ντίνος

Συντονιστής Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας

k.panagoulis@reg.inegsee.gr