Ημερίδα του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Τρικάλων διοργανώνει ημερίδα, στις 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων (οδός Ελευθερίου  Βενιζέλου 1), για ενημέρωση των Μελών του από τον πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) για την εν γένει κατάσταση του Ταμείου, μερισματούχοι του οποίου είναι όλοι οι πολιτικοί συνταξιούχοι.

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν.