Ημερίδα «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας»

thermokitides 3

O Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου Δημήτρης,
ο Πρόεδρος της e-Trikala A.E. κ. Ρόμπος Χριστόφορος και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας» κ. Κυρίτσης Χρυσόστομος, σας προσκαλούν στην Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα
11:00 π.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.
Η ημερίδα, διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 4, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας &
Κοινωνικής Οικονομίας»
10:45 – 11:00. Προσέλευση – Εγγραφή Συμμετεχόντων.
11:00 – 11:20. Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
11:20 – 11:30. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 2 (Δημιουργία
Δικτύου Τοπικών Φορέων – Περιφερειακό Workshop) και 15 (Θερμοκοιτίδα
Κοινωνικής Οικονομίας Τρικάλων).
Εισηγητής: Ο. Ράπτης, Δ/νων Σύμβουλος e-Trikala A.E.
11:30 – 11:45. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 3 (Δικτύωση Μεταξύ
Αναπτυξιακών Συμπράξεων), 6 (Ενημερωτικές Συναντήσεις με τις Ομάδες των
Ωφελουμένων – Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης) και 17 (Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής
Οικονομίας Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας).
Εισηγητής: Β. Κουτής, Υποδιευθυντής ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
11:45 – 12:00. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
(Δράση 10), των Προγραμμάτων Κατάρτισης (Δράσεις 11, 12, 13) και της Παροχής
Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας (Δράση 17).
Εισηγητής: Λ. Μόσχης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ
Α.Ε.
12:00 – 12:10. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης 14 (Πρόγραμμα
Κατάρτισης).
Εισηγητής: Χρ. Σινάνης, ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ
12:10 – 12:25. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Δράσης 8 (Ενημερωτικές
Συναντήσεις με τις Ομάδες των Ωφελούμενων) και της Δράσης 18 (Παροχή
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής Στήριξης).
Εισηγητής: Κων. Φώλιας, ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ
12:25 – 12:35. Σύνοψη των αποτελεσμάτων του έργου. Στοιχεία επίτευξης του
στόχου της απασχόλησης. Υποστήριξη στη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Χ. Καλλιάρας, Υπ. Έργου, e-Trikala A.E.
12:35 – 12:45. Βράβευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Περιβαλλοντικής Φροντίδας «ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»
12:45 – 13:30. Απονομή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στους Ωφελουμένους
της Πράξης

.