Ημερίδα στα πλαίσια του Villages στην Πύλη Τρικάλων

koyfogaz_agoras

 

 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Πύλης, το Δήμο Μουζακίου και την τεχνική υποστήριξη της ΑΝΚΑ Α.Ε., διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Έργου «VILLAGES» – «Χωριά», «Μεταφορά τεχνογνωσίας στην Μεσόγειο, για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές».

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 πμ στην Πύλη Τρικάλων (Δημαρχείο Πύλης – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Το έργο «VILLAGES» – «Χωριά», συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENPI CBC Med Programme και έχει διάρκεια 3 έτη. Σ’ αυτό συμμετέχουν εταίροι της ευρύτερης Μεσογειακής Ζώνης που εργάζονται και στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών τοπικών κοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές (βουνά, νησιά και άλλες περιοχές με μειονεκτήματα).

Η ενημερωτική εκδήλωση έχει στόχο να ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης του έργου σε τοπικό, ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο, καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς των πιλοτικών χωριών Πύλης και Μουζακίου να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία του μνημονίου συνεργασίας που θα οδηγήσει στην Δικτύωση των πιλοτικών χωριών της του προγράμματος σε πρώτη φάση και εν συνεχεία στον εμπλουτισμό του Δικτύου και με άλλες συμμετοχές.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του, το σύνολο του εταιρικού σχήματος, θα προχωρήσει στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των πιλοτικών χωριών που συμμετέχουν στο έργο. Η δικτύωση των πιλοτικών χωριών που θα επισφραγιστεί με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν των κατοίκων μέσω της αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, η οποία παρουσιάζει διάφορες πτυχές, όπως η ιστορία, η αρχιτεκτονική, το τοπίο και τις παραδόσεις.

Βασικός στόχος της συνεργασίας μέσα από την Δικτύωση των πιλοτικών χωριών είναι η αξιολόγηση της αξίας όλων των πόρων μιας περιοχής εν όψει της βιώσιμης αξιοποίησης του μέλλοντός τους.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν συνολικά 8 χώρες της ευρύτερης Μεσογείου και συγκεκριμένα: Γαλλία/Κορσική-Διεθνές Κέντρο για το Αλπικό Περιβάλλον, Ισπανία-Δήμος Μορατάλιας, Ιταλία-Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτόνομης Περιφέρειας της Σαρδηνίας, Ελλάδα-Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αίγυπτος- ΜΚΟ για την προώθηση της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, Τυνησία- Κρατική Ένωση για την Στέγαση και την Απασχόληση, Λίβανος-Υπουργείο Γεωργίας  και Παλαιστινιακή Αρχή- ΜΚΟ για την Προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι γενικοί στόχοι που καλείται το Εταιρικό Σχήμα να υλοποιήσει μέσα από το έργο είναι:

  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αγροτικών περιοχών
  • Προώθηση της ικανότητας εκπόνησης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής
  • Βελτίωση δημόσιων πολιτικών
  • Προώθηση δημοκρατικών συμμετοχικών σχημάτων στην εκπόνηση τοπικών και δημόσιων πολιτικών για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης έχει ως εξής:

10:30 Προσέλευση – Καφές

11:00 Χαιρετισμοί

  • Εκπρόσωπος Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Δήμαρχος Πύλης κ. Κουφογάζος Κων/νος
  • Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός Γεώργιος
  • Δήμαρχος Αργιθέας κ. Καναβός Χρήστος

11:30 Δικτύωση Χωριών ευρύτερης Μεσογείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «VILLAGES»: κα Τριάντου Λαμπρινή, Στέλεχος Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ

11:45 Παρουσίαση Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης – «Το παράδειγμα της Πύλης Τρικάλων»: κ. Τσιάκας Στέφανος, Ειδικός Συνεργάτης του Δ. Πύλης – Γεωπόνος

12:00 «Ανοιχτή πύλη & προοπτικές για την τοπική απασχόληση» – ΤΟΠΕΚΟ: κ. Γκρέκος Χρήστος, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑ Πύλης – Χημικός

12:15 Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader στο Ν. Τρικάλων – κ. Κουτής Βάϊος Υποδιευθυντής ΚΕΝΑΚΑΠ – Δασοπόνος

12:30 Συζήτηση

13:00 Συμπεράσματα, κλείσιμο εκδήλωσης.

 

.