Ημερίδα για το μαθητικό ραδιόφωνο στο Δημαρχείο Τρικάλων

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, σήμερα, με προσκεκλημένους πανεπιστημιακούς και συμμετάσχοντες εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, συζητήθηκαν πλήθος θεμάτων σε σχέση με το ραδιόφωνο στο σχολείο, αλλά και γενικότερα.

Ηημερίδαείχεωςθέμα «Nestοr: towards the Networked European School of tomorrow» στοπλαίσιοδιάχυσηςέργου. Η εκδήλωση αφορούσε κυρίως στην παρουσίαση του έργου NEStOR ως ένα μοντέλο διασύνδεσης των ευρωπαϊκών σχολείων.

Στο πρώτο μέρος, παρουσιάστηκε η νέα διαδικτυακή εφαρμογή του European School Radio, όλα τα Πνευματικά Προϊόντα του έργου. Ταυτόχρονα τονίστηκε ο τρόπος με τον οποίο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NEStOR πλαισιώνει την Παιδαγωγική και γραμματισμό των μέσων και υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τα Εκπαιδευτικά Σενάρια, τους Παιδαγωγικούς Οδηγούς και, γενικά, το Εκπαιδευτικό Υλικό, που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αυτής  της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Στο δεύτερο μέρος, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες προσβασιμότητας της νέας διαδικτυακής εφαρμογής του Μαθητικού Ραδιοφώνου και αναλύθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις του διαδικτυακού ραδιοφώνου, ως μέσου για τον πληροφοριακό Γραμματισμό στην εποχή των Νέων Μέσων και τη δημοσιογραφική παιδεία, αλλά και ως γνωστικό εργαλείο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση με το ραδιόφωνο σε επίπεδο παραγωγής εκπομπών και συμμετοχής σε ραδιοφωνικές δράσει, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς.