Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα «Ανακυκλω-ΖΩ»

epimelitirio trikalon3

H Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε., μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανακυκλω-ΖΩ»,
σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ.στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1, Τρίκαλα).

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες», και έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και δικτύωση των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας με τους ωφελούμενους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, αποσκοπώντας στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξή τους.
Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Το Έργο Ανακυκλω-ΖΩ
Κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας) με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων, των Καλλικρατικών Δήμων Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με σκοπό, την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανακύκλωσης και της πράσινης οικονομίας. και συγκεκριμένα:
• στον κλάδο της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, προκειμένου να διατεθούν με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο για βιομηχανική χρήση, δηλαδή στην παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών, και
• στον κλάδο της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) προκειμένου αυτά να μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης.
Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Ανακυκλω-ΖΩ» που απαρτίζεται από τους φορείς:
• BEE GROUP A.E. – Συντονιστής Α.Σ.
• ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε.
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.»
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η πράξη «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης – Ανακυκλω-ΖΩ», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

.