Ημερίδα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Έργου της ΚΟΙΔΕΚΑΠ Πύλης

667899000

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΗΣ και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» διοργανώνουν :
«Ημερίδα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Έργου» Πράξη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Δράση 3: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

Έργο: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ).

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015, ώρα 18:30 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Πύλη – Πόρτα Παναγιά στο Δήμου Πύλης.

.