Ηλίας Βλαχογιάννης : Οι ενισχύσεις είναι για τους γεωργούς

blaxogiannis vouli 4

Ηλίας Βλαχογιάννης :” οι ενισχύσεις είναι για τους γεωργούς και όχι για οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών.
πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο στους αγρότες με σκοπό να στηρίζουν και να ενισχύουν την παραγωγική δραστηριότητα τους ΄΄

Τροπολογία κατέθεσε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, από κοινού με ομάδα βουλευτών της ΝΔ, στην οποία προτείνει την άρση παρακράτησης των πάσης φύσεως άμεσων ενισχύσεων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, που καταβάλλονται στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εν λόγω βουλευτική τροπολογία, έρχεται σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων του κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, για το θέμα, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις στη Βουλή και προσωπικές επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς.
Στην Τροπολογία επισημαίνεται ότι κάθε απόφαση συμψηφισμού σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ανταποκρίνεται στο γράμμα και στο πνεύμα των κοινοτικών διατάξεων, διότι οι ενισχύσεις είναι για τους γεωργούς και όχι για οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, είτε συλλέγει φόρους είτε συλλέγει οποιοδήποτε άλλο χρέος των αγροτών, και ότι τέτοιες αποφάσεις συμψηφισμού πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τονίζεται, επίσης, ότι παρακράτηση μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών μπορεί να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου « Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις», και υπογράφεται από 20 ακόμη βουλευτές της ΝΔ.

.