Ηλίας Γιαννακόπουλος: A m e r i c a…A m e r i c a!

Όταν η μητρόπολη της Δημοκρατίας γνωρίζει και υφίσταται τις συνέπειες του λ α ι κ ι σ μ ο ύ και της ” Π ο λ ι τ ι κ ή ς ε λ α φ ρ ό τ η τ α ς ” των Ηγετών της, τότε προκύπτει το αιώνιο ερώτημα:” Τ ι ς Π τ α ί ε ι ;”.

α. Σίγουρα οι ευθύνες βαραίνουν τους πολιτικούς Τ α γ ο ύ ς που διαμορφώνουν την πολιτική σ κ έ ψ η και συνείδηση των πολιτών και κατ’ ακολουθίαν και την πολιτική σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τους.

β. Σίγουρα οι ευθύνες επιμερίζονται και στους Π ο λ ί τ ε ς – Ψηφοφόρους. Στη δημοκρατία η ύψιστη ν ο μ ι μ ο π ο ι η τ ι κ ή αρχή κάθε εξουσίας είναι η ψήφος των πολιτών. Αυτοί επέλεξαν τον συγκεκριμένο Πρόεδρο προ 4ετιας, αυτοί τον ξαναψήφισαν με

μεγάλο ποσοστό στις εκλογές του 2020 και οι ίδιοι την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο ψήφισαν με υψηλά ποσοστά για τη Γερουσία τους εκλεκτούς του Προέδρου.

Ά ρ α είναι πολιτικό σφάλμα να ενοχοποιείται μόνον ο Πρόεδρος και να αποενοχοποιούνται οι πολίτες-Ψηφοφόροι. Και μην ισχυριστεί κανείς ότι δεν ή ξ ε ρ α ν..Και ήξεραν και θέλησαν και ψήφισαν….Ας ξαναθυμηθούμε τον Κ α μ ύ ” Όταν όλοι θα είμαστε ένοχοι, τότε θα έχουμε δημοκρατία “.

Κ ά τ ι άλλο συμβαίνει στα εσωτερικά δ ώ μ α τ α της Αμερικανικής Δημοκρατίας ..

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως η α π ο λ υ τ ο π ο ί η σ η του συγκεκριμένου μοντέλου Δημοκρατίας μάς εμποδίζει να δούμε και να διορθώσουμε τις ατέλειές της.

Δεν φταίνε μόνον οι παίκτες (Πολιτικοί και Πολίτες) ,αλλά και οι κανόνες του παιχνιδιού. Η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα “ε ν τ ω γ ί γ ν ε σ θ α ι ” και όχι μία παγιωμένη κατάσταση που δεν επιδέχεται αλλαγές…

Ο Ποιητής το είπε πιο καθαρά για τις ευθύνες μας…

” Π ό σ ο ε ν ί σ χ υ σ ε ς α υ τ ο ύ ς π ο υ τ ο υ ς π ρ ο σ φ έ ρ θ η κ ε ς ν α σ ε δ υ ν α σ τ ε ύ ο υ ν /π ό σ ο μ ε τ η δ ρ ά σ η σ ο υ β ο ή θ η σ ε ς ν α α ν α τ ρ α π ο ύ ν/ω ς π ό τ ε α π ό λ υ τ α δ ε χ ό σ ο υ ν τ ι ς μ ο ν ο λ ι θ ι κ έ ς α λ ή θ ε ιε ς..”.

Ο νυν πρόεδρος θα φύγει…..ο ” ι ό ς ” ο πολιτικός που άφησε πίσω του ίσως μολύνει το πολιτικό σύστημα και ενεργοποιήσει τις παλιές ρατσιστικές αντιπαραθέσεις.

Πολλοί μιλούν για βαθύ δ ι χ α σ μ ό και όχι μόνον. Κάποιες φυγόκεντρες τάσεις θα εκδηλωθούν, αφού για κάποιους άλλους ιστορικούς και εθνολόγους το Αμερικανικό Έ θ ν ο ς έτσι κι αλλιώς ήταν προϊόν μιας πολυεθνικής συγκόλλησης. Κανείς δεν το εύχεται αυτό ,αλλά να γνωρίζουμε πως τα μεγάλα γεγονότα ξεκινούν από α σ ή μ α ν τ α

συμβάντα…

Ωστόσο εκείνο που θα μείνει ως π λ η γ ή είναι η ” Η θ ι κ ή α π ο ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η” των ΗΠΑ. Δεν θα μπορούν, δηλαδή, εύκολα από εδώ και μπρος να μέμφονται τις άλλες χώρες για αντιδημοκρατική συμπεριφορά ,αφού ως χώρα έδειξε αδυναμία να προστατεύσει τον “ν α ό ” της Δημοκρατίας της. Με ποιο ηθικό πλεονέκτημα θα συμβουλεύουν άλλες χώρες ή λαούς να τηρούν τους δημοκρατικούς κανόνες, όταν οι ίδιο οι Αμερικανοί “πυρπολούν” το σύμβολο της Δημοκρατίας. Ίσως αυτό να είναι και το χειρότερο που θα αφήσει ο Τ ρ α μ π ι σ μ ό ς…..

Όσοι όμως απορρίπτουν σ υ λ λή β δ η ν το ανοσοποιητικό σύστημα της Δημοκρατίας σφάλλουν. Όπως σφάλλουν και όσοι για να απαλλαγούν από τα ενοχικά τους σύνδρομα κάνουν ε ί δ ω λ α κάποια πρόσωπα ή πιστεύουν τυφλά σε υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς Α λ λ ή θ ε ι ε ς.

Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μ έ τ ρ ο υ και του Ο ρ θ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ.Χρειάζεται μόνον το πάθος της Σ κ έ ψ η ς και όχι την τυφλή Π ί σ τ η στους υποψήφιους Μ ε σ σ ί ε ς. Τέτοιους έχουμε πολλούς, η σωτηρία μας όμως εξαρτάται από εμάς…

Το αρχαιοελληνικό “Ε λ ε υ θ έ ρ ω ς Ε λ ε σ θ α ι ” ας μη μεταφραστεί ως ευκαιρία να δοκιμάζουμε κάπου-κάπου και πολιτικά πρόσωπα για να εκδικηθούμε τις ανεπάρκειες του συστήματος…Η Δημοκρατία δεν μπορεί να αποτελέσει ποτέ μέρος του πολιτικού Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ί ο υ.

Τα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου παραμένουν πάντα επίκαιρα:

” Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο των πολλών, κυβερνώνται με την ικανότητα των ολίγων και μεγαλουργούν με την πνοή του ενός