Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί από την Εφορία με εμπορική αξία ακινήτων

Ποιοι προστατεύονται από κατάσχεση ακινήτων για χρέη στην Εφορία

Μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων, που έχουν κατασχεθεί από την Εφορία, για ανεξόφλητα χρέη φορολογουμένων.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων γίνονται – μέχρι τώρα- στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, κάτι που συχνά οδηγεί σε διαδικασία (πλειστηριασμού) χωρίς αποτέλεσμα αφού οι εμπορικές αξίες των ακινήτων έχουν μειωθεί σημαντικά τα χρόνια της κρίσης και οι αντικειμενικές αξίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αγορά του real estate.

Έτσι, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι οι πλειστηριασμοί να γίνονται στην εμπορική (δηλαδή την πραγματική) αξία των ακινήτων.

Σε διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που έκλεισε ουσιαστικά όλα τα προαπαιτούμενα για τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, προβλέπεται ότι οι πλειστηριασμοί θα γίνονται με τιμή εκκίνησης όπως διαμορφώνεται από την αγορά και τις συναλλαγές – απαιτήσεις μεταξύ ιδιωτών, δηλαδή με ό,τι ορίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για τις απαιτήσεις μεταξύ ιδιωτών, εφόσον εφαρμόζεται κατάσχεση, αυτή γίνεται για την εμπορική αξία του ακινήτου.

Προκειμένου να ισχύσει το πλαίσιο που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο απαιτείται υπουργική απόφαση από τον αρμόδιο υπουργό.

Ποιοι προστατεύονται από κατάσχεση ακινήτων για χρέη στην Εφορία

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Πρακτικά, λοιπόν, ο νόμος επιτρέπει κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, όπως είναι οι κατασχέσεις καταθέσεων, ακόμα και για ποσά οφειλής χαμηλότερα των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, έχει δοθεί άτυπη εντολή από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή να μη γίνονται κατασχέσεις για χρέη προς την Εφορία χαμηλότερα των 500 ευρώ.

news.gr