Ηλεκτρονικά βιβλία (my data)

 Το αποτέλεσμα της κοινής τηλεδιάσκεψης των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, συλλόγων και ενώσεων Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2021, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της ΤΔ του 7ου ΠΤ ΟΕΕ, Κ. Ηλία ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ, σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων (my Data) στάλθηκε στον Πρόεδρο και τα μέλη της ΚΔ ΟΕΕ με κοινοποίηση στους:

–          Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ

–          Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ

–          Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Γεώρ. ΠΙΤΣΙΛΗ

Aναλυτικά

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη της κεντρικής διοίκησης του ΟΕΕ,

Στις 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή, διοργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση από το 7οΠεριφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας με σκοπό την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της Θεσσαλίας σχετικά με τα Μy- Data. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό είναι ενημερωμένες οι επιχειρήσεις και ποια η ετοιμότητα τους, σχετικά με την υποχρεωτικότητα διαβίβασης των παραστατικών εσόδων και εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την παραπάνω συνάντηση καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα.

Καταρχήν, είναι κοινά αποδεκτό από όλους τουςσυμμετέχοντες φορείς και ιδιαίτερα απότο Οικονομικό Επιμελητήριο και τους Συλλόγους Λογιστών ότι τα myDataθα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σύγχρονο και καινοτόμο εργαλείο κατά την φάση της πλήρους εφαρμογής τους, κάτι το οποίο, βέβαια, δεν υφίσταται σήμερα.Με την μηχανογράφηση που θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσειςπροκειμένου να ψηφιοποιήσουν την λειτουργεία τους και τα λογιστήρια τουςθα αναβαθμιστούν οι ίδιεςκαι το επάγγελμα του Οικονομολόγου και του Λογιστή, οι οποίοι από  καταχωρητέςτιμολόγιων θα αναβαθμιστούν σε φορολογικούς, λογιστικούς και οικονομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων.

Πλην όμως, υπάρχει μια κοινή διαπίστωση από όλους τους φορείς, ότι δηλαδή  η ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις δεν είναι αντίστοιχη του μεγέθους του σύγχρονου και καινοτόμου αυτού εγχειρήματος που προσπαθεί να εφαρμόσει η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα ανενημέρωτες και απροετοίμαστες δηλώνουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τη σχετική πληροφόρηση από τον φορέα τους.Oι δε φορείς με την σειρά τους δεν έχουν την πληροφόρηση σε κεντρικό επίπεδο από το τριτοβάθμιο όργανο τους για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα (My – Data), πότε ξεκινάνε αυτές, ποια είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν, ποιο το κόστος εφαρμογής τους σε σχέση με το δημόσιο όφελος και φυσικά ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος αυτό.

Διαπιστώθηκε,επίσης, ότι οι μόνοι που έχουν ενημερωθεί από τους φορείς τους είναι οι «μεγάλες» επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν έτοιμες να εφαρμόσουν τα myData σε ποσοστό 70%. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν ή δηλώνουν ανέτοιμοι να τα εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου. Το πρόβλημα δέ είναι ιδιαίτερα αισθητό στις επιχειρήσεις (αγροτικών – αλιευτικών δραστηριοτήτων) που βρίσκονται μακριά από τον αστικό ιστό και υστερούν σε τεχνολογία και σύνδεση με το διαδίκτυο.

Εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά και μετά από τις εισηγήσεις των έμπειρων στελεχών των συλλόγων λογιστών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας επιβεβαιώνουμε την προαναφερθείσα κατάσταση και προτείνουμετα εξής:

– Να γίνει προαιρετική η εφαρμογή των My-Dataέως 31/12/2022και υποχρεωτική από 1/1/2023, εφόσον όμως λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει και σας έχουμε επισημάνει έως σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της προαιρετικής εφαρμογής τους.

– Να επιχορηγηθούν όλες οι επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους και το ύψος της δαπάνης για τααπαραίτητα λογιστικά και εμπορικά προγράμματα (software),καθώς και για τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό(hardware), προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις περί my-data.

– Να ισχύσει για όλους τους χρήστες που επιλέγουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική διαβίβασηη μείωση της παραγραφής από 5 σε τρία έτη και όχι αποκλειστικά μόνο για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική διαβίβαση μέσω οποιοδήποτε παρόχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της παραγραφής και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι η τελική υπογραφή από μέλος του Ο.Ε.Ε. Λογιστή Α΄ Τάξης .

– Εφόσον επιλέξετε να γίνει η ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις μέσω των μελών μας, Οικονομολόγων και Λογιστών, απαιτούμε την εύλογηαποζημίωση τους. Το ύψος της μπορεί να καθορισθείανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που ενημερώνεται κάθε φορά. Ήδη το υπουργείο Εργασίας έχει προβεί σε ανάλογες συνεργασίες επ’ αμοιβής με τα μέλη μας για την ποιο γρήγορη και άμεση απονομή των συντάξεων.

– Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πάγιο αίτημα μας να εφαρμοστεί το άρθρο 93 του Ν.4764/20 (Ασθένεια Λογιστή), εφόσον φυσικά τροποποιηθεί και ισχύσει όχι μόνο για όλες τις ασθένειες,αλλάκατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι επιβάλλεται στην παρούσα συγκυρίαη υποχρεωτικότητα της υπογραφήςτου Λογιστή (υπογραφή του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, μέλους του Ο.Ε.Ε., των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογικών οντοτήτων.Ηενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. για πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω των My-Data ή μέσω οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς την ανωτέρα αναγραφόμενη δικλείδα ασφαλείας (υπογραφή λογιστή),εύλογα και αυτονόητα θα καταστεί μη αποτελεσματική.

Το παραπάνω κείμενο αποδέχονται και συνυπογράφουν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και ενώσεων, που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη:

Για το 7ο Π.Τ. του Ο.Ε.Ε., ο Πρόεδρος Ηλίας ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Για την Ένωση Φοροτεχνικών Λάρισας (ΕΦΕΕΛ), ο Πρόεδρος Νίκος ΝΑΤΣΙΟΣ

Για τονΣύλλογο Φοροτεχνικών Μαγνησίας, ο Πρόεδρος Δημήτρης ΠΑΠΠΑΣ

Για τον Σ.Ο.Λ. Βόλου, ο Πρόεδρος Άρης ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Για τον Σύλλογο λογιστών Καρδίτσας, ο Πρόεδρος Γιώργος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για την Ένωση Οικ. Λογιστών Τρικάλων, ο Πρόεδρος Θωμάς ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Για το Επιμελητήριο Λάρισας, ο ΠρόεδροςΣωτήριοςΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Επιμελητήριο Μαγνησίας, ο ΠρόεδροςΑριστοτέληςΜΠΑΣΔΑΝΗΣ

Για το Επιμελητήριο Τρικάλων,ο Πρόεδρος Βασίλειος ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ

Για το Επιμελητήριο Καρδίτσας,ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΠρόεδροςτουΤΕΕ – Π.Τ  Κ.Δ. Θεσσαλίας,Νικόλαος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για το ΓΕΩΤΕ Π.Τ. Κεντρ. Ελλάδας, ο Πρόεδρος ΔημήτριοςΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ

Για τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ