ΙΚΑ: 939 γραμματείς και διοικητικοί υπάλληλοι

ika trikala 3

Στο υπουργείο Εργασίας, το σύνολο των θέσεων που θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος ανέρχονται σε 3.500, ενώ οι περισσότερες θέσεις αφορούν ΔΕ Διοικητικούς Γραμματείς, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΠΕ Πληροφορικής.

Εν τω μεταξύ τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΕΑ, ΟΓΑ κ.λπ.) και ο ΟΑΕΔ εμφανίζονται να είναι αυτά που αποσπούν τη μερίδα του λέοντος των θέσεων κοινωφελούς εργασίας του αιτήματος του υπουργείου Εργασίας.

Ασφαλιστικά ταμεία και ΟΑΕΔ αποσπούν τη μερίδα του λέοντος των θέσεων κοινωφελούς εργασίας του αιτήματος του υπουργείου Εργασίας

Ειδικότερα, στο ΙΚΑ, με βάση το αίτημα του υπουργείου, θα καλυφθούν 939 θέσεις, από τις οποίες οι 115 θέσεις αφορούν ΔΕ Διοικητικούς Γραμματείς, οι 482 θέσεις αφορούν υπαλλήλους ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και οι υπόλοιπες 342 θέσεις θα πληρωθούν από υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών. Στα υπόλοιπα ταμεία οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΟΓΑ (120 θέσεις), ΟΑΕΕ (75 θέσεις), ΕΤΑΑ (150 θέσεις), ΕΤΕΑ (50 θέσεις) και ΝΑΤ (40 θέσεις).
Οι δικαιούχοι

Στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας είναι πεντάμηνη, ενώ το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 19,81 ευρώ ημερησίως -και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ – ηνιαίως- για τους ανέργους άνω των 25 ετών και σε 17,27 ευρώ η- ερησίως -και όχι – εγαλύτερο από 431,75 ευρώ – μηνιαίως- για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Παράλληλα, στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται ως επιλέξι- η δαπάνη και το – η – ισθολογικό κόστος, το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 234,80 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 204,70 ευρώ.

Σε εξέλιξη η πρώτη προκήρυξη

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη προκήρυξη, η οποία αφορά 32.433 ανέργους που θα απασχοληθούν σε δήμους και περιφέρειες. Για την πρώτη φάση του προγράμματος ο ΟΑΕΔ έλαβε 192.571 αιτήσεις και από μέρα σε μέρα αναμένονται να εκδοθούν τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, στις αρχές Ιουνίου οι επιλεγέντες θα ξεκινήσουν να εργά- ζονται κανονικά στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας.

etnhos.gr