ΙΕΚ ΟΑΕΔ Kαρδίτσας ανακοίνωση αποτελεσμάτων -εγγραφές

Από το Ι.Ε.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ ανακοινώνεται, ότι ο Πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στο ΙΕΚ  μας στις 24/09/2021 και θα περιέχει αναλυτικά τα μόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια. Ο συγκεκριμένος Πίνακας εμφανίζει τους επιλεγέντες & επιλαχόντες, ανά ειδικότητα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της εγγραφής τους.

Την επομένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από την Διεύθυνση του ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα. Αυτές οι θέσεις θα συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες.

Από24/09/2021 έως & 28/09/2021, οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η μη κατάθεση Αίτησης ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο ΙΕΚ, μέχρι και28/09/2021 σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια τηςαρχικής επιλογής του για εγγραφή.

Εγγραφή σπουδαστών σε περισσότερα από ένα Ι.Ε.Κ ή εγγραφή και ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερες από μία ειδικότητες του ίδιου Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από 29/09/2021 έως &30/09/2021οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους με την κατάθεση σχετικής Αίτησης Οριστικής Εγγραφής.

Πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ(Τρικάλων 226) ή στα τηλέφωνα 24410-28900 και 24410-71576 ώρες 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.τις εργάσιμες ημέρες.

                                                                          Από την Διεύθυνση