Ιχνηλατώντας το Κερκέτιον όρος

Στην κορυφή του Κόζιακα (Κερκέτιον όρος) και στην θέση «Τραγόγρεκο» με υψόμετρο 1.600 μέτρα, βρέθηκε ο Κώστας Πατέρας.

Ιχνηλατώντας τις ομορφιές του πανέμορφου και βοτανοφόρου Κόζιακα, νοιώθεις έντονα το «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας».

«Πίσω στην φύση» όπως έλεγε και ο Ρουσσώ.

Η ευχή,να είμαστε υγιείς … και του χρόνου.

Κώστας Ι. Πατέρας