Ηχηρό ΟΧΙ φορέων και κατοίκων για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Μεσοχώρας

anemogennitries

 

 

 

Στις 08 Απριλίου έγινε στην Αθήνα, συνάντηση όλων των φορέων των χωριών της περιοχής Μεσοχώρας και πρώην Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας με πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινότητας Παχτουρίου κ. Γιώργου Χονδρού. Στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα το αίτημα για εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη θέση ”Αγκάθι – Παλούκι- Σπιτάκι”, αλλά και σε άλλα σημεία της περιοχής. Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κουφογάζος, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δήμου, Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ συλλόγων της περιοχής περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολλοί κάτοικοι.

Μετά από την παρουσίαση του θέματος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Τόλια και την ενημερωτική εισήγηση από πλευράς της “Αχελώου Ρους”, ακολούθησε γόνιμος και αναλυτικός διάλογος ο οποίος κατέληξε στο παρακάτω ομόφωνο  

ψήφισμα:

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πράγματι μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση τόσο για το περιβαλλοντικό ζήτημα όσο και για την οικονομία. Είναι όμως αναγκαίο να λαβαίνονται υπόψη και να εκτιμούνται ξεχωριστά οι πιθανές επιπτώσεις  των έργων που απαιτούνται για τα αιολικά πάρκα και ακόμα ειδικότερα εκείνων που απαιτούνται για την εγκατάσταση, όπως εν προκειμένω, τεράστιων ανεμογεννητριών. Το στοιχείο της εκτίμησης των επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου έργου είναι βασικό στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επίσης βασικό είναι ότι δε μπορεί να προωθείται η εκτέλεση ενός έργου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, πολλώ δε μάλλον ενάντιά τους.

Είμαστε αντίθετοι με την εκτέλεση του έργου αυτού καθόσον:

  • Η επιλογή της θέσης έγινε αποκλειστικά από την ιδιωτική εταιρία, σε εκτάσεις        εγκατάστασης που ανήκουν στο δήμο και το Δημόσιο και ζητείται η παραχώρησή τους  (εκχώρηση δημόσιου πλούτου ),
  • στην ευρύτερη περιοχή έχουν χωροθετηθεί πολλά αιολικά πάρκα καθώς και μικρά υδροηλεκτρικά, χωρίς να μελετηθεί η φορητότητα της περιοχής συνολικά,
  • η ευρύτερη περιοχή είναι περιβαλλοντικά βεβαρημένη λόγω των έργων της εκτροπής  του Αχελώου,
  • τα συνοδά έργα (π.χ. διάνοιξη δρόμων πολλών χιλιομέτρων, με πλάτος μέχρι και 30 μ,) είναι μεγάλης κλίμακας και θα επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον της περιοχής ( χλωρίδα και πανίδα ) καθώς και τη κτηνοτροφική δραστηριότητα,
  • η εγκατάσταση τεράστιων ανεμογεννητριών θα επιφέρει σημαντικό επηρεασμό του μικροκλίματος της περιοχής,
  • δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες,
  • τα περίφημα αντισταθμιστικά οφέλη (που κι αυτά αμφισβητούνται, καθόσον το σημαντικό κόστος συντήρησης το μετακυλούν στο Δήμο) δεν είναι παρά το “τυρί στη φάκα” για να δεχτούν οι τοπικές κοινωνίες το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε: 

ñ Υιοθετούμε τη πλήρη ομοφωνία των φορέων και των κατοίκων της περιοχής στο ΟΧΙ στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών,

ñ χαιρετίζουμε τη θέση της Δημοτικής αρχής, έτσι όπως εκφράστηκε από το Δήμαρχο κ. Κουφογάζο και τον Αντιδήμαρχο κ. Τόλια, για αρνητική γνωμοδότηση στο έργο,

ñ οι  Διοικήσεις όλων των Συλλόγων της περιοχής να πάρουν αποφάσεις κατά του έργου και να τις δημοσιοποιήσουν,

ñ να είμαστε σε συντονισμό και εγρήγορση μέχρι την οριστική ματαίωση του σχεδίου,

ñ να κατατεθεί κοινή ένσταση κατά της ΜΠΕ στις αρμόδιες αρχές που ανέλαβε να ετοιμάσει η “Αχελώου Ρους”,

ñ να κληθούν και να παραστούν όλοι οι φορείς στο ΔΣ του Δήμου Πύλης κατά την συζήτηση του θέματος,

ñ το παρόν να επιδοθεί στο Δήμο Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

 

 

 

Οι φορείς:

 

  • ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  • “Αχελώου Ρους”
  • Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρικάλων