Η συνέντευξη σήμερα !!!

blaxog_tamil

 

 

 

Τα πολιτικά  γεγονότα που σημειώθηκαν στην ομάδα Λάππα θα επισκιάσουν τη συνέντευξη των Βλαχογιάννη Ταμήλου.

Κρίμα γιατί δεν θα φανεί όπως πρέπει το κοινοβουλευτικό τους έργο !!

@ofis