Η σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στην οικονομική επιτροπή

oikonomiki_epitropi

 

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 10.348,24€ (με ΦΠΑ) για την πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Αποχέτευση απέναντι από το εκκοκκιστήριο».
 2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 2.161,29€ (με ΦΠΑ) για την πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Αποχέτευση μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου».
 3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 1.985,93€ (με ΦΠΑ) για την πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία Δ.Δ. Χρυσαυγής».
 4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσών για την Οικονομική Υπηρεσία.
 5. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 4.336.73€ για την προμήθεια υλικών κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων.
 6. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 5.000,00€ (με ΦΠΑ) για πληρωμές στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
 7. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 17.353,22€ για αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου λόγω συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.
 8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος.
 9. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.845,57€ για προμήθεια αλατιού εκχιονισμού.
 10. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 11.833,93€ για την ανάδειξη τοιχοποιίας χαμάμ στο χώρο των παλαιών φυλακών.
 11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών.
 12. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 800,00€ για την προμήθεια ρολών εισιτηρίων για τις ανάγκες προτεραιότητας του Κ.Ε.Π. Τρικάλων.
 13. Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.
 14. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την υπόθεση Ευάγγελου Παπαχρήστου.
 15. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την υπόθεση Αθανασίου Μπουραζάνα.
 16. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για την υπόθεση WASTEC A.E.