Η ΣΕΦΑΑ Τρικάλων θα μελετήσει εργαζόμενους σε συνθήκες υπερθέρμανσης του πλανήτη

332221119923

Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή του 21ου αιώνα για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή για ολόκληρο τον πλανήτη.

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την Ευρώπη όπου οι κλιματικές αλλαγές φαίνεται να είναι πιο έντονες από ό,τι σε άλλες περιοχές της γης. Συνεπώς, η ανάπτυξη αποτελεσματικών προτάσεων συνδέεται άμεσα με την δημιουργία νέων γνώσεων και τεχνικών προσομοίωσης που αφορούν την συμπεριφορά του ανθρώπινου σώματος στο διαρκώς θερμαινόμενο περιβάλλον γενικότερα, και ειδικότερα στους χώρους εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό έργο HEAT-SHIELD, στο οποίο συμμετέχει με αξιώσεις η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα, θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μελετώντας την θερμική αντοχή των Ευρωπαίων εργαζομένων, σε συνθήκες προσομοίωσης υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και με την συμμετοχή κρατικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του καινοτόμου αυτού έργου θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση – η οποία είναι και ο χρηματοδότης – με στόχο την ανάπτυξη ενεργειών οι οποίες θα προάγουν την υγεία και την πρόληψη ασθενειών, θα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, και θα σηματοδοτούν την αύξηση της παραγωγικότητας των Ευρωπαίων εργαζομένων στις επόμενες δεκαετίες.

Υπεύθυνος του έργου για την ΣΕΦΑΑ είναι ο Δρ Ανδρέας Φλουρής (φώτο) ο οποίος είχε και την σύλληψη της κεντρικής ιδέας του εγχειρήματος.

.

.