Η προθεσμία εγγραφής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. λήγει την Παρασκευή

Οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας συνεχίζονται ως αυτήν την Παρασκευή 10-9-2021. Οι νέες εγγραφές για το Α’ εξάμηνο γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://diek.it.minedu.gov.gr/ με λήξη την 23:59 της 10/9.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό πρέπει να προσέλθουν στο ΔIEΚ της επιλογής τους μέχρι την μέχρι την Παρασκευή 10/9 για να εγγραφούν προσκομίζοντας τον τίτλο σπουδών τους, αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο που επιβεβαιώνει τον ΑΜΚΑ και τα αντίστοιχα έγγραφα για τα κοινωνικά κριτήρια που δήλωσαν. Διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα εγγραφής. Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση σε άλλη ειδικότητα ή ΔIEΚ με την διαδικασία της πρώτης παραγράφου.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο ΙΕΚ στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν μέχρι την Παρασκευή 10/9. Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι στην διεύθυνση  https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xls.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματεία του ΙΕΚ Τρικάλων από 11:00 έως 17:00. Επίσης στο email grammateia@iek-trikal.tri.sch.gr είτε στην ιστοσελίδα https://giektrik.sites.sch.gr/

  Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων  ☏ 2431075931✉ Βαθυκλέους 1 Τ.Κ. 42132 Τρίκαλα

Ο Διευθυντής

Μαρολαχάκης Μάριος