Η προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

oaed2

Ερχεται η προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ που θα γίνουν οι 50.000 προσλήψεις.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία προκήρυξης των 50.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ , που θα καλυφθούν από ανέργους, και οι οποίες θα προκύψουν σε φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Οι περισσότερες από αυτές, περίπου 35.000 θέσεις εργασίας, θα καλυφθούν σε κενά που υπάρχουν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Από τις υπόλοιπες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας , ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί σε δομές του υπουργείου Παιδείας (5.500), ενώ σημαντική θα είναι η συνδρομή του υπουργείου Εργασίας, με 2.600 θέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα είναι στα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και του υπουργείου Υγείας, με 2.500 θέσεις.

Ακολουθούν το υπουργείου Πολιτισμού και Αθλήτισμού (1.700 θέσεις), το υπουργείου Δικαιοσύνης (830 θέσεις), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (600 θέσεις), το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (460 θέσεις), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (220 θέσεις), το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (190 θέσεις), το υπουργείο Ανάπτυξης (90 θέσεις), το υπουργείο Τουρισμού (90 θέσεις), το υπουργείο Δημόσιας Τάξης (70 θέσεις), το υπουργείο Εσωτερικών (50 θέσεις), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (25 θέσεις), το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (25 θέσεις).

Σημειώνεται ότι, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι κυρίως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να αφορά τις πρώτες 15.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες περίπου οι μισές θα αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και θα είναι κατηγορίας ΥΕ. Θα υπάρχει όμως και ένα ποσοστό, κοντά στο 30% που θα αφορά απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όσοι επιλεγούν να καλύψουν αυτές τις 50.000 θέσεις θα εργαστούν για χρονικό διάστημα έως πέντε μήνες. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να προσφέρουν απασχόληση για χρονικό διάστημα έως 6,5 μήνες. Οι ωφελούμενοι θα εισπράττουν εάν είναι κάτω των 25 ετών, 17,1 ευρώ ημερησίως και πάντως όχι περισσότερα από 427 ευρώ μηνιαίως.

Αντίστοιχα, για όσους προσληφθούν και είναι άνω των 25 ετών, το ημερομίσθιο θα ανέρχεται σε 19,6 ευρώ και οι μηνιαίες αποδοχές δεν θα υπερβαίνουν τα 490 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχουν:

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

• Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

• Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

www.dikaiologitika.gr