Η πολιτική προστασία του Δήμου Τρικκαίων

politiki prostasia

Μια ακόμη δράση στον τομέα της πρόληψης σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων – μετά από αυτή για τα φρεάτια – πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Τρικκαίων. Προκειμένου να είναι έτοιμος ο Δήμος, ειδικά στα χωριά του, για κάθε ενδεχόμενο ως προς τις καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό των δύο αρμοδίων για την πολιτική προστασία: του εντεταλμένου συμβούλου κ. Χρ. Μπούρα και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Αλ. Πολυμερόπουλου.

Οι δυο τους, κάλεσαν τους προέδρους των συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου η συζήτηση αναφορικά με την πολιτική προστασία και τον πιθανώς βαρύ χειμώνα που αναμένεται, να έχει σαφές αντικείμενο. Συγκεκριμένο, ο Δήμος χωρίστηκε σε τρεις ενότητες: την πόλη των Τρικάλων, τον τομέα Α και το τομέα Β, οι οποίοι συμπίπτουν με τις αντιδημαρχίες για τα χωριά. Η δε πόλη των Τρικάλων χωρίστηκε σε 4 τεταρτημόρια, για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός.

Η σύσκεψη όμως αφορούσε ειδικότερα στα χωριά: στην προσπάθεια, δηλαδή, να είναι καθαρισμένα όλα τα ρέματα, να έχουν βελτιωθεί οι προσβάσεις σε στάνες, να έχει ανοίξει πιθανό ανάχωμα. Αυτό οδήγησε σε πλούσια συζήτηση, στην οποία οι πρόεδροι των χωριών ανέφεραν τα πραγματικά προβλήματα σε κάθε χωριό, τα οποία θα εμφανιστούν, είτε στην περίπτωση πλημμύρας, είτε στην περίπτωση χιονόπτωσης. Καθορίστηκε, επίσης, συγκεκριμένο σχέδιο για τη μίσθωση των μηχανημάτων που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες του Δήμου, ενώ έγινε και καθορισμός του χρόνου με βάση τον οποίον θα καθαριστούν συγκεκριμένα σημεία. Ο πλούσιος διάλογος διανθίστηκε από την κατάθεση απόψεων, προέδρων με μεγάλη εμπειρία σε πλημμύρες και χιονοπτώσεις. Ετσι, η πολιτική προστασία του Δήμου Τρικκαίων, που ξεκίνησε από τώρα και με συγκεκριμένο σχεδιασμό, επιχειρείται να οργανώσει όλους, όσοι είναι αρμόδιοι και απαραίτητοι, προκειμένου να αντ8ιμετωπισθούν πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα στη διάρκεια του χειμώνα.

.