Η ΠΕ Τρικάλων για τους ψεκασμούς σε καλλιέργειες

Χρήση ΣμηΕΑ(Drones) σε ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα                 

      Μετά από  καταγγελίες  παραγωγών  στην υπηρεσία μας ,για ζημιές που έχουν υποστεί σε καλλιέργειες τους  ,ενημερώνουμε ότι  :

     Απαγορεύεται ρητά ο ψεκασμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων  σε καλλιέργειες με  την χρήση ΣμηΕΑ  (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drones) βάση του

Ν. 4036/2012 άρθρα 23 και 39.

        Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, οι παραγωγοί και οι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 24313-51603,604

                                                                                                                          Ε.Π.

 

 

              Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  Δ.Α.Ο                                                                                                         ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ