Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την Αιρετή Περιφέρεια

8-11-11-_

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων του κεντρικού και δυτικού εναλλακτικού οδικού άξονα κυκλοφορίας λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών και λοιπών οδικών αξόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Νικολάου Χατζηαναστασιάδη, παρουσία του Γενικού Δ/ντή της Περιφέρειας κ. Κων/νου Μέγα, του διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας κ. Σπύρου Πετρίδη και του Προϊστάμενου Έργων κ. Αντώνη Γαλερίδη.

 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000,00€, χρηματοδοτείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ) 071 – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και βάσει της προσφερθείσας έκπτωσης που είναι 79%, η συνολική δαπάνη των εργασιών της υπογραφείσας σύμβασης έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 105.000,00€ (εργασίες & Φ.Π.Α.)

 

Στο πλαίσιο της συσταθείσας εργολαβίας θα εκτελεστούν εργασίες διαγράμμισης οδοστρωμάτων, συνολικού εμβαδού της τάξεως των 50.000 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες θα γίνουν κυρίως σε οδικά τμήματα του κεντρικού και του δυτικού εναλλακτικού οδικού άξονα κυκλοφορίας λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών, καθώς και σε ορισμένα τμήματα των λοιπών οδικών αξόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι ακριβείς θέσεις εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, που είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες διαγράμμισης που αφορούν τον άξονα του οδοστρώματος και των οδικών τμημάτων που η υφισταμένη διαγράμμιση έχει υποστεί τις μεγαλύτερες φθορές. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την Αιρετή Περιφέρεια. Το εναλλακτικό οδικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε λόγω των κατολισθήσεων των Τεμπών παρουσίασε πολλές φθορές λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου που κλήθηκε να σηκώσει. Τόσο εκεί όσο και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία πραγματοποιούμε, όπου υπάρχει ανάγκη, εργολαβίες συντήρησης των οδικών αξόνων και ασκούμε πιέσεις προς το αρμόδιο υπουργείο ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή στη χρηματοδότηση και να μην παρουσιάζονται προβλήματα τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».