Η νέα σύνθεση της ΔΕΕΠ ( πρώην ΝΟΔΕ) ΝΔ Τρικάλων

Στις 9 Νοεμβρίου συνεδρίασε η ΔΕΕΠ (πρώην ΝΟΔΕ ) ΝΔ Τρικάλων, υπό νέα σύνθεση, προκειμένου να γίνει η κατανομή των αξιωμάτων. Η συνεδρίαση έγινε μέσα σε κλίμα ενότητας και διάθεσης για συνεργασία από όλους.

Η νέα σύνθεση κατόπιν προτάσεως του Προέδρου Κώστα Τρέλλη  φαίνεται στα επισυναπτόμενα αρχεία