Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Tρικάλων «συναντά» την ειδική εκπαίδευση

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «συναντά» την Ειδική Εκπαίδευση

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων πραγματοποιεί οργανωμένα και βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Οι παρεμβάσεις οργανώνονται, κατόπιν ραντεβού, από την εξειδικευμένη Ειδική Παιδαγωγό της Κινητής Μονάδας –που αποτελεί μέλος της ευρύτερης επιστημονικής ομάδας– στους χώρους της Μονάδας, στην οδό Συγγρού 32, στον 2ο όροφο.

Η κάθε παρέμβαση αποσκοπεί τόσο στην αναγνώριση των τυχόν δυσκολιών, όσο και στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Έπονται οι ειδικότεροι στόχοι που σχεδιάζονται εξατομικευμένα για κάθε παιδί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι μέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται εντάσσονται σε ένα πλαίσιο προσωποκεντρικής διδασκαλίας που έχει ως επίκεντρο το παιδί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Άλλωστε «εάν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» (Maria Montessori).

Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, όπως άλλωστε και το σύνολο των υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, παρέχονται δωρεάν.

Τηλ. για ραντεβού 24310 73385 από  09:00-15:00.