Η κατάντια και ο ξεπεσμός του Παραρτήματος Τρικάλων της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Μετά από αρκετή υπομονή και υπακοή πέραν του ενός έτους, έχει πλέον ξεχειλίσει το ποτήρι και θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους Αποστράτους Αξ/κους του Ν. Τρικάλων,  και όχι μόνο.

Το παρακάτω που θα παραθέσω είναι ένα από τα πολλά απογοητευτικά που συμβαίνουν στο Παράρτημα το οποίο με θλίβει και με στενοχωρεί ,καθώς υπηρέτησα ως Πρόεδρος επί εξαετίας και εργάστηκα με ζήλο και αγάπη ως προς τους συναδέλφους, και για μία αξιοπρεπή πορεία για το Παράρτημα.

Γι’ αυτό ζητώ άμεσα την παραίτηση του διορισμένου  Δ.Σ του Παραρτήματος.

Παρακάτω σας κοινοποιώ την προσωπική μου τελευταία αναφορά απευθυνόμενος στο Δ.Σ της ΕΑΑΣ.

Θέμα: Εκδρομή του Παραρτήματος Τρικάλων καθώς και  των Οικογενειών   αυτών, στην Περιοχή του Γράμμου.

Σχετ: α. Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ.30 της 27ης Ιουλίου 2018/ΕΑΑΣ

β. Η από 21/8/2018 επιστολή μου (email).

«Κε Πρόεδρε της ΕΑΑΣ,

  1. Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μου (σχετ β) σχετικά με την εκδρομή του Παραρτήματος Τρικάλων στην περιοχή του Γράμμου, όπου ζητούσα την παρέμβασή σας για να ματαιωθεί σε περίπτωση που η συμμετοχή των Μελών είναι πολύ μικρή, θα ήθελα να σας γνωρίσω τα παρακάτω:

α.  Η εκδρομή παρόλο που η συμμετοχή των μελών ήταν πολύ μικρή έως ανύπαρκτη ( 3 μέλη του Δ.Σ  1 μέλος  της χωροφυλακής , καθώς και 3 σύζυγοι αυτών ), πραγματοποιήθηκε.

β.   Οι λοιποί συμμετάσχοντες  δεν είχαν καμία σχέση με την ΕΑΑΣ, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διαταγές (σχετ α παρ 4 (2) και έχει προξενήσει μεγάλη δυσφορία και αρνητικά σχόλια από μεγάλο αριθμό μελών του Παραρτήματος στα Τρίκαλα.

γ. Θυμίζω ότι με βάση τις ισχύουσες διαταγές η μίσθωση των λεωφορείων είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μελών μετά των οικείων τους, είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό του 80% των υφιστάμενων θέσεων εκάστου λεωφορείου,  καθώς είναι χρηματοδοτούμενες από το υστέρημα των μελών της ΕΑΑΣ και θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά  για την σύσφιξη των σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των μελών και της διατήρησης αμείωτου του εθνικού φρονήματος αυτών.

  1. Κε Πρόεδρε, μετά τα παραπάνω θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε θέση για την καταχρηστική ενέργεια του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων, τον κίνδυνο της οποίας είχα επισημάνει με email (21/8/2018) στην ΕΑΑΣ και στο Παράρτημα Τρικάλων.
  1. Επισημαίνω ακόμα πως ως τέως Πρόεδρος του Παραρτήματος επί εξαετία εργάστηκα με ζήλο και σε αντίστοιχες εκδρομές η προσέλευση των μελών ήταν μαζική, οπότε όλα τα παραπάνω μόνο θλίψη μου προκαλούν σήμερα.

Με σεβασμό

Υπλγος ε.α. Στέφος Ευάγγελος 

Μέλος και πρώην πρόεδρος ΕΑΑΣ/Παραρτήματος Τρικάλων